Fråga

Miljöpartiet

Svar

Virkespriserna måste bli högre. Idag har skogsägaren ofta varken råd med skogsvård eller naturvård. Det behövs satsningar på att skogsägare ska kunna tillgodogöra sig nya affärsmodeller och möjligheter sälja än mer kvalitativa produkter, som bland annat kan vara resultatet av ett mer naturfrämjande skogsbruk, som kan vara lika lönsamt för den enskilde skogsägaren som ett traditionellt trakthyggesbruk. Kunskapen om alternativ till trakthyggesbruket behöver öka.