Fråga

Liberalerna

Svar

Lastbilstransporter är det alternativ som står till buds i de allra flesta fall. De kommer att dominera även i framtiden. Lastbilarnas koldioxidutsläpp ska bort. På kortare sträckor och längs vältrafikerade vägar är elektrifiering ett effektivt alternativ. Virkestransporter (och även skogsmaskiner) är typiska exempel på sådant som är svårt att elektrifiera. Där behövs i stället fossilfria energibärare som vätgas, biobränslen eller syntetiskt framställd fossilfri diesel (elektrobränsle). Vi ser också gärna att skogsbruket utvecklas mot en större produktion av högkvalitativt sågat virke som med fördel produceras vid mindre sågverk som kan ligga närmare skogen.