Fråga

Kristdemokraterna

Svar

Vi har motionerat om möjligheten till längre lastbilsekipage (HCT-fordon) men även att det är viktigt att BK4-reformen fortsätter. Därutöver måste det finnas bra omlastningspunkter mellan lastbil och järnväg för att ytterligare flytta gods från väg till järnväg.