Fråga

Centerpartiet

Svar

Vi behöver fasa ut de fossila bränslena både för klimatet och för att minska Europas beroende av rysk olja och gas. Vi vill se fler miljövänliga fordon genom att underlätta och göra det möjligt och mer lönsamt att välja klimatsmarta alternativ. Vi vill också att skatten på förnybara drivmedel ska sänkas och förbättra möjligheterna för ny produktion av såväl el som biogas och flytande biodrivmedel. Genom att användas av lastbilar med längd 34,5 m och 74 ton BK4 bärighet så kan vi uppnå 35 % klimateffektivitet per tonkm.