SCA kommer att gödsla på egen skog och åt privata skogsägare i Jämtland och Ångermanland med start i mitten av juni. Vi kommer att hålla på till september 2021.

Gödslingen sker med hjälp av en helikopter på låg höjd. Känsliga miljöer skyddas med buffertzoner som inte gödslas. Samråd och anmälan har gjorts till Skogsstyrelsen.

Om du har skiften som angränsar till SCAs mark, och vill informera oss om privata vattentäkter och dylikt kontakta: AB Skogsflyg Cassel Aero, tel 076-108 52 50.

Publicerad 2021-05-12