Tack vare den nationella laserskanningen av Sverige och en rad forskningsprojekt blir skogen allt mer digital. Ju mer högupplöst data som olika skanningar kan ge, desto mer information får vi om skogarna. Det bidrar till bättre optimeringar och ett effektivare skogsbruk.

Den första laserskanningen av Sverige började 2009 och blev ett genombrott för det digitala skogsbruket, trots att det faktiskt inte var planerat. Skanningen gjordes främst för att få en markmodell, så att olika myndigheter och kommuner skulle kunna arbeta förebyggande med exempelvis översvämningar.

– Men skogsnäringen insåg snabbt att det även var intressant med den information som skanningen kunde ge om det som finns ovan mark, det vill säga skogen. Man såg en stor potential och det är därför som skogsbolag som SCA nu är med och delfinansierar nya nationella laserskanningar, för att säkerställa att vi får ny data med jämna intervall, säger André Wästlund, verksamhetsutvecklare vid SCA Skogs stab för teknik- och digitalisering.

Digitala tjänster

Tack vare de nationella skanningarna har man fått ett stort digitalt kunskapsunderlag om skogarna. Man kan till exempel utläsa virkesvolym, trädhöjd och medeldiameter. Skanningarna har även gett upphov till nya digitala tjänster, där SCAs Skogsvinge är ett exempel.

– Skogsvinge och den karta som tjänsten innehåller är baserad på data från de nationella skanningarna i kombination med SCAs egen skogliga information. Sedan har vi utvecklat metoder för att ta fram skogliga data med hög precision ur det underlaget. Skogsvinge ger skogsägare detaljerade uppgifter som kan användas för att fatta välgrundade beslut och för att underlätta kommunikationen med sin virkesköpare. Underlaget för att planera blir i stort sett lika bra eller bättre som om man hade inventerat hela fastigheten från marken, säger André.

Kartan i Skogsvinge.se baseras på data från de nationella skanningarna i kombination med SCAs egna skogliga information.

Forskningsprogram

Digitaliseringen av skogen är ett hett område. Härom året startade skogsnäringens gemensamma forskningsprogram Mistra Digital Forest som ska hitta digitala lösningar för en hållbar och effektiv skoglig bioekonomi. SCA bidrar med ett 50 000 hektar stort testområde i nordvästra Medelpad, där
man bland annat har provat olika sätt att skanna skogen.

– Både SCA och SLU har kartlagt hela testområdet med olika laserskanningar för att få högre upplösning än den nationella skanningen, förklarar André.

Förhoppningen inom Mistra Digital Forest är bland annat att man automatiskt ska kunna utläsa trädslag och beräkna tillväxt. Med nya metoder, som ger ännu mer högupplöst data, kan det även bli möjligt att dedicera stockar till rätt slutprodukt – redan när träden står kvar i skogen. Det kan underlätta planeringen och hela logistikkedjan eftersom man vet precis vilka träd som ska avverkas och var de ska transporteras. Det kan också bli möjligt att skapa bättre stöd vid gallring.

– Med högupplöst data kan man skapa en ”digital tvilling” av den verkliga skogen, vilket gör det möjligt att analysera skogen på olika sätt, och på så vis optimera skogsbruket, säger André och fortsätter:

– Digitala skattningar med hög precision ger också tryggare virkesaffärer. Skogsägare kan få mer exakta uppgifter på utfallet för sin slutavverkning och ett ännu tydligare pris på avverkningskostnaden. Även när det kommer till naturvård har digitaliseringen positiva
effekter.

– Med högupplöst skanning kan det bli möjligt att se strukturer och uppskatta vad det finns i skogen i form av exempelvis naturvärdesträd och död ved. Att få uppmätta siffror som beskriver det faktiska naturvärdet i ett skogsområde är viktigt. Det ger mindre utrymme för tyckande och vi kan på ett bättre sätt prioritera våra insatser till de viktigaste områdena.

SCA i framkant

Vad framtiden för med sig återstår att se, men att det digitala skogsbruket är här för att stanna är säkert.

– Den digitala utvecklingen är jätteviktig för SCA och för skogsbruket generellt. Vi vill ligga i framkant och vara med och bidra till forskning som tar oss in i framtiden. En del i det arbetet är att vi har en ny stab, teknik och digitalisering. Det är en utvecklingsgrupp som ska arbeta med att snabba på processen från forskning till verksamhetsnytta både för vår eget skogsbruk och för privata skogsägare som anlitar oss, avslutar André.

Alla bilder nedan visar samma träd, men med olika upplösning

För blotta ögat ser det kanske inte så mycket ut för världen men det går att läsa ut mycket information från de nationella laserskanningarna, som gjorts från flygplan. Man kan bland annat utläsa trädens höjd och virkesvolym. Dessa uppgifter ingår till exempel i det underlag som Skogsvinge bygger på.


 Nationell skanning 2011


Nationell skanning 2019

SCAs testsite i Medelpad är också laserskannad från flygplan, men med högre upplösning. Det ger ännu mer data och gör att man kan identifiera enskilda träd och trädslag.


SCA Digital Forest testsite

Med helikopter- och markburen skanning framstår varje träd ännu tydligare. Nu är det möjligt att få fram data för enskilda objekt med uppgifter om exempelvis hela stammens omkrets och enskilda grenar.


Helikopter

Markburen laser

TEXT: MISAN LINDQVIST
BILD: ANDRÉ WÄSTLUND/SCA

Publicerad 2021-04-29