Som nyblivna skogsägare är Jonas och Emma Nordin måna om att snabbt lära känna sin fastighet och komma igång med åtgärder. Tack vare digitala möten i Skogsvinge har coronapandemin och restriktioner inte stått i vägen för det. – Vi har gått igenom fastigheten med en av SCAs virkesköpare och planerat för både gallring och lärkplantering, säger Jonas.

 

I oktober i fjol köpte Jonas och Emma en skogsfastighet i Bullmark, två och en halv mil norr om Umeå där de bor.

– Vi ser det som en långsiktig investering, men har också ett genuint intresse för skog och friluftsliv. Annars skulle vi inte ha gjort affären, konstaterar Emma.

Hon och Jonas har funderat en hel del på hur de vill sköta sin skog.

– Det finns ju mycket filosofiska frågor kring det. Vi har inte som mål att maxa produktionen för att få ut varje krona, utan vill göra en del experiment som kanske inte är helt ekonomiskt försvarbara, säger Jonas och fortsätter:

– Men vi vill också att fastigheten ska spegla oss och våra värderingar. Vi är måna om att ta hand om saker och ting, så därför vill vi att skogen ska vara välskött och vi kommer att vara noga med att göra åtgärder i rätt tid.

 

SKOGSVINGE GER ÖVERBLICK

De är ivriga att komma igång.

– Egentligen är det inte något som behöver göras på fastigheten nu på studs. Vi hade kunnat vänta några år, men vi är nyfikna så vi vill börja direkt, säger Emma.

Att bjuda hem en virkesköpare eller ses på ett kontor är inte aktuellt med tanke på pandemin, men med hjälp av SCAs digitala tjänst Skogsvinge har planeringen ändå kommit igång. De har haft möten i Skogsvinge med SCAs virkesköpare Emil Pohjolainen, då de bland annat gått igenom fastigheten avdelning för avdelning. De satt på var sitt håll, men loggade in i Skogsvinge där de kunde titta på samma karta och se samma fakta om skogen. I kartan finns också alla uppgifter från skogsbruksplanen, som hörde till deras fastighet när de köpte den och som Emil hjälpt till att lägga in i Skogsvinge.

– Vi fick en väldigt bra överblick över fastigheten och vad som är på gång. Systemet visade till exempel att det finns några områden där det är dags att gallra framöver. Det var smidigt att kunna se det så enkelt och snabbt, säger Jonas.

Men han och Emma vill göra mer än så.

– Det vore kul att ha någon aktivitet på gång varje år. Därför tittade vi bland annat på ett område där vi kanske ska odla julgranar för att sälja till folk som tycker att det är roligt att själva få hugga sin gran.

 

 

PLANERAR STUGBYGGE AV LÄRK

Att plantera sibirisk lärk på igenväxt åkermark är också en idé, så under mötet tittade man lite extra på det.

– Då visade Emil att man kunde använda vattenkartan i Skogsvinge för att se hur fuktig marken är och kunna ta med det i bedömningen när man väljer var man ska plantera olika trädslag, säger Jonas.

Lärkplanteringen hör till Jonas och Emmas ”experiment”.

– Vad vi vet finns det inte någon annan i området som har planterat lärk. Vårt mål är inte att tjäna en massa pengar på det, utan att barnen en dag ska kunna bygga en stuga av lärk. Det vore lite kul, men det är ju inte upp till oss vad det blir av virket, utan barnen kanske har andra planer när det väl är dags att avverka. 

 

UPPFÖLJNING I FÄLT

Framöver kommer de att upprätta en åtgärdsplan utifrån deras idéer och önskemål och utifrån skogens förutsättningar, så att det blir tydligt vad som bör prioriteras år för år.

Och när det blir barmark ska de ut i fält för att titta på några områden tillsammans med Emil, bland annat de områden som ska gallras och platsen för lärkplanteringen. Självklart med coronasäkert avstånd till varandra.

– Att lägga upp det på det här sättet, där vi började med en digital genomgång, är väldigt tidseffektivt. Det vi gjorde på en timme digitalt skulle ha tagit minst en dag i fält. Nu vet vi vilka områden vi vill se på plats när snön har smält och då kan vi koncentrera oss på dem. Det här upplägget hade nog varit smidigast även om det inte hade varit coronatider, så jag hoppas att fler upptäcker vilka möjligheter det ger, säger Jonas.

 

Text: Kerstin Olofsson
Foto: Henke Olofsson

Publicerad 2021-03-19

Logga in i din skog

I Skogsvinge kan du se alla dina kontrakterade åtgärder, exempelvis när du köpt en gallring från oss. Du kan följa inmätningen av virket och se vilken intäkt gallringen resulterade i. Du loggar enkelt och säkert in med ditt BankID.

Läs mer och logga in här
Skogsvinge