Vi vet att den norrländska skogen betyder mycket för oss skogsägare och för samhället i stort. Vi vet också att alla skogsägare har olika behov och mål med sitt skogsbruk. Därför vill vi, tillsammans med dig, säkerställa att även nästa generation skog får en bra start. Så att också vår nästa generation kan få samma möjlighet att njuta av skogen.

Resan startar här hos oss. Vår plantverksamhet NorrPlant odlar och levererar varje år över 100 miljoner skogsplantor med dokumenterad hög kvalitet och god växtkraft.

Vi erbjuder flera anpassade lösningar för att du som skogsägare ska kunna komma igång med din nya skog efter dina önskemål.

Vi finns här för dig och din skog! <3

Publicerad 2021-02-12