Den 17 juni arrangerade SCA ett lunchwebbinarium för skogsägare med temat ”Röja – vilka stammar tror du på”. Sändningen gjordes från Jämtland och lockade över 100 skogsägare.

Lunchwebbinariet var ett samarbete mellan SCA och Spillkråkan, som är en förening för kvinnliga skogsägare.

– Eftersom coronapandemin sätter stopp för alla fysiska möten så ville vi prova att nå ut till markägare på ett nytt sätt. Den här gången vände vi oss i första hand till kvinnor som äger skog. Men vi ser det här som ett bra alternativt som vi även kan bygga vidare på efter corona för att nå ut till fler skogsägare, säger Love Eriksson vid Jämtlands skogsförvaltning.

Samarbete med Spillkråkan

Föreningen Spillkråkan verkar för att stärka kvinnors inflytande inom den svenska skogsnäringen och vill öka kunskap och medvetenhet om hållbart skogsbruk och bygga kvinnliga nätverk för kunskapsutveckling och erfarenhetsutbyte.

– Det är extra roligt att vi fått till ett samarbete med Spillkråkan. Föreningen har närmare 500 medlemmar bestående av skogsägande kvinnor spridda över hela landet. De etablerade nyligen en lokalavdelning i Jämtland/Västernorrland och då föll det sig naturligt att inleda ett samarbete där vi kan utbyta kunskap och erfarenhet, säger Love.

Samtal om röjning

Webbinariet var utformat som ett samtal kring röjning där man tog upp frågor som varför man ska röja, hur och när man ska planera sin röjning, vilka huvudstammar man ska satsa på, vad man ska tänka på vid upphandling av röjning. Anna Marntell från skogsvårdsstaben modererade samtalet mellan Kerstin Dafnäs, ordförande i Spillkråkan och självverksam skogsägare i Jämtland, och Leif Johansson från SCAs skogsvårdsstab, svarade på frågor och berättade om röjning.

Under sändningen hade deltagarna möjlighet att ställa frågor och det kom in många intressanta frågor om till exempel röjning i betesskadad skog och kostnader för eftersatt röjning. Leif och Kerstin bjöd avslutningsvis på sina bästa röjningstips. ”Överskatta inte din förmåga att röja själv, uppskattningsvis klarar en självverksam skogsägare ca 30 procent av vad en röjningsentreprenör klarar” sade Leif medan Kerstins tips var ”Var tydlig med vad du vill ha för resultat i röjningen när du anlitar entreprenörer och följ upp så att beståndet efter utförd röjning motsvarar dina önskemål”.

Positiv respons

Responsen efteråt var positiv.

"Webbinariet var jättebra och lärorikt. Jag har växt upp med en pappa som levt och verkat i skogen i 70 år. Jag har fått mycket kunskap och erfarenhet av skogsbruk på det teoretiska planet framförallt genom min pappa men även praktiskt då vi vistats ute mycket i skogen och mark. Dessutom har jag gått skoglig kurs för kvinnor. Trots detta så lärde jag mig en del i dag vilket är jättebra", skrev en skogsägare i Norrbotten i sin utvärdering.

Det var 122 kvinnor var anmälda till seminariet och än fler har också sett sändningen i efterhand, då den finns tillgänglig på SCAs Youtube kanal.

– Vi är glada att det blev så lyckat, säger Love. Det har även kommit in önskemål om kommande teman för liknande seminarier. Men först ska vi utvärdera den här sändningen innan vi tar beslut om hur vi går vidare.

Se på webbsändningen

Om du vill ta del av sändningen i efterhand finns den på SCAs YouTube-kanal.
>>>> Klicka här för att se sändningen 

Bilden visar Anna Marntell, Kerstin Dafnäs och Leif Johansson innan sändningen.

Publicerad 2020-06-30