I samarbete med SCA och tre skogsvårdsentreprenörer genomför Beredskapslyftet en planteringsutbildning i för arbetslösa i Östersundsområdet. Målet är att utbilda plantörer som sedan kan söka planteringsjobb hos skogsvårdsföretag.

Coronaepidemin och olika länders in- och utreseförbud har gjort det svårt för skogsvårdsföretag att få hit personal från andra länder som kan plantera skog. I samarbete med Beredskapslyftet och deras aktörer deltar SCA därför i en utbildningssatsning för arbetssökande i Östersund. Mellan den 11 och 15 maj får ett 40-tal personer en veckas utbildning i skogsplantering där det ingår både teori och praktiska övningar ute i skogen. Tanken är sedan att de ska kunna söka arbete som skogsplantörer hos skogsvårdsföretag.

Från olivträd till gran och tall

Ute på ett hygge ett par mil utanför Östersund är det full aktivitet när de blivande plantörerna lär sig att hantera plantorna ihop med planteringsröret. Gruppen består av ett 40-tal deltagare som alla är arbetssökande och bor i Östersund med omnejd. Några är svenskar medan andra kommer från andra länder men numera lever i Sverige. En av dem är Kameran Hassan som kom till Sverige från Syrien 2015 och fick uppehållstillstånd tre år senare.

– Hemma i Syrien odlade min familj olivträd sedan många generationer tillbaka. Vi arbetade även med tall och gran, som skydd åt olivträden, berättar Kameran. Nu är jag snart klar med min SFI-utbildning och när jag såg annonsen om den här planteringsutbildningen så tänkte jag att det kunde passa mig.

– Det är roligt men också lite svårt, i dag är ju bara vår andra dag ute i skogen. I går var jag rätt trött efter arbetsdagen. Jag hoppas att jag får ett planteringsjobb sedan, säger Kameran.

Bra initiativ

Ola Kårén, SCAs skogsvårdschef, välkomnar Beredskapslyftets satsning.

– Den här utbildningssatsningen är ett bra initiativ. Vi ser det som mycket positivt att det går att kompetensutveckla och rekrytera svensk personal som vill plantera. När vi tillsammans med våra skogsvårdsentreprenörer sökte arbetskraft för plantering för ett tag sedan mötte vi ett enormt gensvar. Med det här initiativet kan vi ge en del av dem som vill arbeta med skogsvård en väg till kompetens och arbete. Vi hoppas att många av dem som deltar ser att det här är ett arbete som passar dem och att de fortsätter med skogsvårdsarbete både i år och kommande säsonger, säger Ola och fortsätter:

 – Det är viktigt att vi stöttar och samverkar med våra skogsvårdsentreprenörer för att se till att det finns tillgång till kvalificerad personal under hela säsongen som pågår från maj till oktober. Särskilt i denna tid, men även långsiktigt,

Kompetent personal

Det är Svenska skogsservice som står för utbildningsdelen och sedan är det tre skogsvårdsentreprenörer som SCA samarbetar med som står för de praktiska övningarna i skogen.

– Vi behöver kompetent och professionell arbetskraft som kan jobba med skogsvård hela säsongen, säger skogsvårdsentreprenör Markus Brugge som driver Brugge Skogstjänst i Jämtland. Vi hoppas att det här projektet kan ge ett antal medarbetare som långsiktigt vill arbeta hos oss.

Under april genomförde Beredskapslyftet en pilotutbildning i skogsplantering för bland annat nyanlända i Stockholmsområdet. Utbildningen väckte stor uppmärksamhet och besöktes av arbetsmarknadsministern samt vd:n för de Gröna arbetsgivarna.

– Frågan är komplex och behovet av erfarna och duktiga personer från utlandet är mycket stort för att kunna säkerställa att 350 miljoner plantor kan sättas i år säger Fredrik Hillelson, vd för Novare och medgrundare av Beredskapslyftet. Vi hoppas att detta kommer att lösa sig för skogsnäringen men vi ser samtidigt att det är av stor vikt att vi försöker få fler svenskar intresserade av en framtid i skogen för att klara plantering och skötsel både nu och i framtiden.

Foto: Ola Kårén

Toppbilden och andra bilden: Lina Andersson är skidskollärare  i Duved, men vill nu prova på arbeta som skogsplantör.
Tredje bilden: Kameran Hassan har bytt olivträd till tall- och granplantor.

Nedersta bilden:Joakim Gustafsson, Svensk S​kogsservice, Magnus Wikman, skogsvårdsledare vid SCA, Markus Brugge, Brugge Skogstjänst.

 

 

 

Publicerad 2020-05-13