Länsstyrelsen, Regionen, Skogsstyrelsen, LRF, Holmen Skog, Norra Skogsägarna och SCA Skog är överens – skogsbranschen behöver bli mer jämställd. Under våren går startskottet för en gemensam strukturförändrande jämställdhetssatsning för att öka attraktionskraften inom den skogliga näringen.

Projektet kallas Jämställdhet i skogsbranschen och ska pågå mellan 2020 och 2022.

– Anledningen till satsningen är enkel. För att skogsbranschen även i framtiden ska kunna utvecklas, locka och behålla kompetens behöver näringen bli en mer inkluderande bransch. Nu fortsätter vi arbetet för att få till stånd en varaktig förflyttning framåt inom detta område, säger Jonas Mårtensson, affärsområdeschef på SCA Skog.

Inkluderande arbetsplatser

De företag som är verksamma i branschen behöver kunna erbjuda en attraktiv och inkluderande arbetsplats, där alla individer, såväl kvinnor som män, har möjlighet till karriärsutveckling och en arbetsplats där alla kan känna trygghet. Insatser behöver även göras för att bryta de könsbundna utbildningsvalen så att fler tjejer ser sin framtid i skogsbranschen.

Under 2019 har en mindre arbetsgrupp där Jonas Mårtensson var en av deltagarna arbetat fram en projektplan. Nu är det Länsstyrelsens som ansvarar för projektet och att upphandla en resurs så att projektet kan komma igång.

– Det här är ett projekt som engagerar hela skogsnäringen och myndigheter i Västernorrland. Aktiviteterna i projektet kommer att ske parallellt med det arbete som företagen gör själva, säger Jonas.

Förebilder i arbetet med jämställdhet

– Jag är både glad och förväntansfull över att vi nu på allvar och tillsammans ska arbeta för en jämställd skogsbransch i Västernorrland. Skogen är länets viktigaste näring så en rejäl strukturförändring i den branschen skulle verkligen göra skillnad. Tänk om skogsnäringen i Västernorrland kan bli riktiga förebilder i arbetet med jämställdhet och där fler viktiga näringar i länet hakar på, säger Berit Högman landshövding i Västernorrland.

Fyrtio procent av skogsägarna är kvinnor. Det syns inte mycket när det gäller vilka som är tjänstepersoner och förtroendevalda inom näringen. Det i sig beror på att det är fler män på de skogliga utbildningarna och att det finns skillnader mellan hur män och kvinnor blir skogsägare. Det är i sin tur kopplat till den traditionella bilden av att äga och bruka skog, och de yrken som hör dit.

Verktyg att förändra strukturer

Fokus i projektet kommer att ligga på att ge branschens företrädare kunskap och verktyg för att förändra strukturer och föreställningar som begränsar kvinnor och män att aktivt bruka, äga, vistas i och arbeta i skog. Projektet kommer att fokusera på aktiviteter inom områdena enskilt skogsägande och företagande, rekrytering och utbildning samt arbetsliv.

– Nu får vi möjlighet att gemensamt arbeta med en jämställd skogsnäring och dela med oss av kunskaper och erfarenheter. Vi på SCA skog har arbetat med jämställdhetsfrågan i närmare tre år nu och kan bidra med våra erfarenheter, och samtidigt kan vi få tips från andra på hur vi kan utvecklas och förbättra oss, säger Jonas.

Foto: Michael Engman

Publicerad 2020-03-13