Ett 50-tal skogsägare i Umeå deltog på SCAs lunchträff med temat Hållbart skogsbruk som nyckelspelare inom förnybar energi. Träffen lockade både nya och gamla kunder.

Föreläsningen var en trendspaning om teknologi, affärsmöjligheter och klimatnytta kopplat till framtidens skogsbruk och vart det är på väg. Föreläsare var Josefine Nilsson, affärsutvecklare för bioraffinaderi vid SCA Energy. Hon visade bilder som både gav eftertanke och resulterade i många bra och utmanande frågor från skogsägare, t ex om vilka produkter man siktar på och hur skogliga aktörer som bedriver skogsbruk kan bli bättre i tankesättet biologisk mångfald. Andra funderingar gällde hur skogsindustrin kan bidra i den hållbara omställningen.

Stort intresse

Skogen, och framförallt de koldioxidbindande träden, presenterades som en viktig pusselbit i lösningen för just detta. Bensin, diesel, flygbränsle och kemikalier som i dag framställs av olja, kan i framtiden produceras av restprodukter från skogen. Därför var det ett stort intresse för SCAs satsningar på att göra biodrivmedel från restprodukter som exempelvis tallolja. Publiken fick lära sig mer om tekniken bakom detta.

Träffen lockade befintliga kunder men även en hel del nya.

– Det var många som uppskattade föreläsningen och tyckte att det var jättebra, intressant och högaktuellt. Många av besökarna plussade extra på Josefin som föredragshållare. ”Hon förklar så folk begrip”, sa en deltagare, berättar Susanne Högdal, marknadskommunikatör, SCA i Västerbotten.  

De flesta av virkesköparna som arbetar längs Västerbottens kustområden fanns på plats för att mingla och knyta nya kontakter med besökarna under lunchen. 

Ny lunchträff i april

Onsdag 1 april arrangerar Västerbotten en till lunchföreläsning. Då gästas Umeå av Jonas Mårtensson, affärsområdeschef för SCA Skog, som kommer att prata om marknadsläge och framtidsutsikter.

Publicerad 2020-02-18