Nu är SCAs utbildningssatsning för att skapa säkrare virkestransporter i full gång. Under några månader träffas ca 600 chaufförer och åkeriägare för att prata trafiksäkerhet och vad man kan påverka själv för att minska riskerna.

SCAs virkestransporter utförs med hjälp av cirka 70 åkerier och sammanlagt sysselsätter man över 500 chaufförer. De senaste åren har SCAs timmerbilar varit inblandade i flera allvarliga olyckor och tillbud, vissa med dödlig utgång, och det fick SCA att dra igång utbildningssatsningen ”Inte en till”.

– Vi måste ta ett krafttag och skapa en större medvetenhet och kunskap kring de risker som det innebär att arbeta i en virkeslogistikkedja, säger Lars Nolander, logistikchef vid Skog, och fortsätter:

– Vi vill ha en diskussion där chaufförerna kan reflektera över sådant som påverkar deras arbete och fundera på vad de själva och vi på SCA kan göra för att skapa säkrare transporter. Vårt mål är att alla ska färdas tryggt och komma hem oskadda.

Träffas i mindre grupper

Utbildningsträffarna pågår mellan oktober och första kvartalet 2020 och görs i samarbete med NTF, vars utbildare träffar chaufförer och åkeriägare i mindre grupper över hela Norrland. Vid en träff i Strömsund träffades sex chaufförer från fem olika åkerier tillsammans med Bertil Jonsson från NTF.

– Det vilar ett stort ansvar på den som är chaufför, enligt lagen. Du kan ju inte påverka vägens förhållande men däremot faktorer som hastighet, bilen skick, hur du lastat virket, hur du använder bilbälte och mobiltelefon, poängterade Bertil.

Älska säkerhetsbältet

Gruppen konstaterade att alla alltid använder bilbältet och att telefonen är med, fast oftast ligger den löst i hytten.

– Bra, älska ditt bälte, sa Bertil. Det är en livförsäkring som gör skillnad. Se även till att alltid ha mobilen på dig, för vid en krasch kan den fara iväg om den ligger löst och då har du ingen nytta av den. Lika viktigt är det att alltid ha med sig mobilen utanför bilen ifall något händer. Och använd röststyrning så att ni slipper sitta och knappa på mobilen under körning.

Stress och sömn är två andra faktorer som påverkar förarnas arbetsmiljö. Och sedan konstaterade man att det är viktigt att alla tillbud rapporteras in och att man pratar om händelser med andra chaufförer så att erfarenheterna förs vidare.

Pratade olika scenarion

Under träffen fick alla i gruppen också välja varsitt kort med ett scenario och sedan resonerade man tillsammans om erfarenheter och vad man kan göra. Exempel på scenarion var t ex att chauffören kommer till ett riskfyllt avlägg där det kan bli svårt att lasta eller att det strular med GATA, det system som chaufförerna använder för att göra ankomstaviseringar och se var andra timmerbilar kör.

– Upptäcker ni problem som ni inte kan åtgärda själv ska ni alltid varsko SCA, sade Bertil.

Bra utbildning

Ida Persson kör för Tåsjö Trätransporter och har varit timmerbilschaufför i 1,5 år.
– Vi har nog pratat mer säkerhet nu än vad vi gjorde under min gymnasieutbildning. Det är bra att få höra de andra och deras erfarenheter, och trots att jag inte har kört så länge känner jag igen många situationer. Jag är inte direkt rädd när jag kör, men jag tänker på vad som kan inträffa och jag rapporterar alltid vidare om det händer något.

 Esbjörn Berggren arbetar som chaufför vid Hedströms åkeri   och har över 20 års erfarenhet. Han tyckte också att   utbildningen var bra.
 – Det händer ju alltid saker så det är bra att få diskutera   med kollegorna och få tips på vad man kan göra. På vintern   är man ju lite rädd vid vissa väglag eller vid branta, otrevliga  skogsvägar – och där är det inte mycket man kan påverka själv förutom hastigheten och att bedöma situationen. Vägunderhållet kunde också vara mycket bättre och där har ju staten ett ansvar. Jag tycker att tipsen om sömn var bra och det om mobilen, jag hade inte tänkt på att det är bra att alltid ha den på sig ifall det händer något, istället för att den ligger lös i hytten.

Foto: Michael Engman och Per-Anders Sjöquist

Publicerad 2019-11-15