Under hösten har det förekommit exempel på att tillverkare av maskiner, utrustning och tillbehör för skogsbruk har använt lättklädda kvinnor i sin marknadsföring. Vi i svensk skogsnäring tar starkt avstånd från all sådan marknadsföring och accepterar inte en sådan kvinnosyn.

Sveriges skogsbransch har i dag övervägande manlig representation, men vi arbetar för en modern och inkluderande bransch där vi kan dra nytta av en mångfald av bakgrund och erfarenheter där alla ska känna sig välkomna. Att framhäva kvinnor på det sätt som har gjorts är oacceptabelt.

Vi reagerar tydligt och markerar för de leverantörer som inte förstår att beteenden och uttryck av detta slag varken passar i vår bransch eller ens i vårt århundrade.

Jonas Mårtensson
Affärsområdeschef SCA Skog

Sören Petersson
Affärsområdeschef Holmen Skog

Olof Hansson
Affärsområdeschef Södra skog

Pär Lärkeryd
Verkställande direktör Norra Skogsägarna

Publicerad 2019-11-19