Våren är här och det närmar sig sommar. Det betyder att vi startar vår planteringssäsong. Nu ska ca 43 miljoner plantor planteras i våra skogar i norra Sverige, varav drygt 11 miljoner hos privata skogsägare som har anlitat SCA för att få hjälp.

SCA jobbar med ca 25 olika entreprenörsföretag när det handlar om plantering. Det betyder i sin tur att närmare 500 plantörer kommer att vara verksamma i skogar, från Svappavaara i norr till Hassela i söder. Plantörerna kommer från många olika länder, som t ex Tjeckien, Estland, Lettland, Rumänien, Ukraina och Nepal.

Planteringssäsongen startar den 3 maj i Medelpad och kommer i gång längre norrut allt eftersom. I Norrbotten börja vi plantera den 24 maj. Planteringsarbetet håller på tills i oktober.

– Planteringssäsongen är längre än man tror, därför behövs arbetskraft som kan jobba hela säsongen. Men en del entreprenörer anställer även en del ungdomar som får sommarjobba, säger Leif Johansson, skogsvårdsspecialist vid SCA.

Plantörerna arbetar både i SCAs egen skog och hos privata skogsägare som har anlitat oss för att få hjälp med planteringsarbetet. Plantorna kommer från SCAs egen plantverksamhet.

– Att ha plantor med hög kvalitet är grunden för att skapa en ny skog som växer bra, säger Leif. Med vår långa erfarenhet hjälper vi skogsägare så att de får rätt plantor som passar till just deras skog.

Utbildning

Innan plantörerna drar till skogs måste de ha gjort Skötselskolan, som är en branschgemensam webbutbildning, och ha fått godkänt resultat. De som arbetar som plantbasar, det vill säga leder planteringsarbetet i skogen, ska även ha gått en praktisk utbildning i natur- och kulturhänsyn.

– En plantör sätter i snitt 2 500 plantor per dag så det gäller att alla vet hur man ska plantera för att det ska blir så bra som möjligt för den nya skogen och att vi tar rätt hänsyn, säger Leif.

Digitaliserad kvalitetsuppföljning

För att säkerställa kvaliteten på planteringarna och att alla arbetar på samma sätt gör alla entreprenörerna en kvalitetsdeklaration på de objekt de planterar där de mäter och bedömer kvaliteten på sitt eget arbete. Sedan gör SCA stickprov på minst 20 procent av objekten och skulle inte en plantering uppfylla SCAs kvalitetskrav så måste den åtgärdas.

– SCAs har en omfattande kvalitetskedja som numera är helt digitaliserad. Det betyder att vi följer upp planteringsarbetet noga, liksom allt annat skogsvårdsarbete, med kvalitetsdeklarationer som görs med hjälp av appar i mobiler och läsplattor. All data om skogsvården samlas sedan i ett datasystem. Tack vara det vet vi hur vi ska sköta skogen på bästa sätt, säger Leif.

Vill du veta mer, kontakta våra skogsvårdsledare:

Norrbotten – Erik Sundström, erik.sundstrom@sca.com, 0920-25 99 34

Västerbotten – Malin Sörhammar, malin.sorhammar@sca.com, 090-15 83 73

Ångermanland – Ulla Sandenér, ulla.sandener@sca.com, 0612-257 23

Jämtland – Erik Edler, erik.edler@sca.om, 063-15 05 17

Medelpad – Angelica Saur, angelica.saur@sca.com, 072-147 91 93

Foto: Michael Engman

Publicerad 2019-05-03