Skogsnäringen har ett stort behov av skogsmaskinförare. Därför startar SCA i samarbete med Ånge kommun en utbildning för nya maskinförare.

Intresset för den nya maskinförarutbildningen är stort. Det finns redan 22 sökande till de ca 10 platserna.

– Det här är ett viktigt samarbetsprojekt som vi gör tillsammans med Ånge kommun och där vi delar på kostnaden. Vi har en stor brist på maskinförare samtidigt som det finns många arbetslösa som är intresserade av skogsbranschen. För oss är det viktigt att ta tag i denna fråga och gå före i branschen för att verkligen göra något konkret, eftersom vi ser behovet av förare, säger Göran Tjernberg, förvaltare för SCAs skogsförvaltning i Medelpad.

Utbildningen kommer att starta den 4 mars och pågår till början av juli.

– Ånge kommun har upphandlat utbildningen och det är Alfta skogstekniska som kommer att vara utbildare, säger Göran.

Teori och praktiska övningar

Första delen av kursen består främst av teori och sker i Komvux lokaler i Ånge. Så småningom kommer man att gå över till mer praktiska övningar ute i skogen.
– SCA ställer upp med fyra skogsmaskiner, maskinsimulatorer, arbetsbod och skogsmark som de kan öva på, säger Göran.

Tanken är att de nya maskinförarna ska vara färdigutbildade till sommaren så att de kan söka arbete.

– Vi ger ingen garanti för att de får jobb efter utbildningen, men utsikterna är mycket goda. Och vi hoppas så klart att de ska vilja arbeta hos någon av våra entreprenörer eller i våra egna maskinlag, säger Göran. Vi har gjort liknande utbildningar tidigare med bra resultat där så gott som alla fick arbete efteråt.

En bra grund

Det finns även planer på att starta liknande maskinförarutbildningar på andra orter i Sverige.
– Branschen behöver verkligen före duktiga förare och en sådan här utbildning är en bra start. De som går den blir dugliga förare och får en bra grund. Sedan är det praktiskt arbete som ger dem den kompetens och erfarenhet som krävs för att lyckas i yrket, säger Göran.

Publicerad 2019-02-05