Kan restprodukter från skogsbruket stoppa gnagare som ser plantskolorna som ett skafferi fullt av plantor? Det hoppas SCA som i samarbete med Mittuniversitetet försöker hitta ett giftfritt medel som ska stoppa sorkar från att äta på plantorna.

Försöksarbetet med att hitta ett medel mot sorkangrepp görs på SCAs plantskola Bogrundet, som är Europas största plantsskola där man kan odla över 100 miljoner plantor varje år. Här övervintrar plantorna utomhus under ett täcke av snö, vilket sorkar och andra gnagare utnyttjar eftersom de kan röra sig under snötäcket och gnaga på rötterna ostört.

– Bara i år förlorade vi mellan en halv och en miljon plantor på grund av sorkskador och under sorkåret 2011 dog 5-10 miljoner plantor. Detta trots att vi lägger ner mycket tid på att försöka stoppa sorkarna. Vi ser till exempel till att hålla undan gräs, att bara ha grus under ramarna där plantorna står och plogar bort snö för att göra det svårare för sorkarna att förflytta sig, berättar Niklas Borgh, biolog vid Bogrundets plantskola.

Giftfri spray

Matilda Lindmark, som är doktorand vid Mittuniversitetet, har nu behandlat en del plantor med en spray som innehåller försvarsämnen från avverkade träd. Det är ett naturligt och giftfritt medel som förhoppningsvis ska stoppa sorkarnas framfart. Man provar tre olika försvarsämnen för att se vad som kan fungera. Ett ämne är tänkt att stärka plantornas försvar, och det har tagits fram av Frauke Fedderwitz som är forskare vid SLU i Uppsala, medan de två ämnen som Matilda har tagit fram ska ha en mer avskräckande effekt.

– Det illaluktande medlet gör att plantorna luktar och smakar dåligt och ska förhoppningsvis hindra sorken från att gnaga på dem och istället få dem att hitta annat att äta. Matilda har gjort liknande försök tidigare för att stoppa älgarnas betning av ungtallar, med positivt resultat. Så vi hoppas detta ska fungera på våra plantor, säger Niklas.

Provar i olika miljöer

Matilda Lindmark, Mittuniversitetet, och Lena Goode, NorrPlant, med behandlade plantor.

Försöken görs både på plantor som står på några av Bogrundets 100 friland och på några områden där man vet att sorkarna finns, bland annat på en fröplantage. Genom att prova sprejen i olika miljöer vill man se om resultatet skiljer sig åt och om den naturliga skogsmiljön kan påverka angreppen.

– Vi hoppas få fram ett medel som vi både kan använda på plantskolorna och hos privata skogsägare som vill skydda sina nyplanterade plantor mot sorkangrepp.

Om försöken lyckas vet man först till våren när snön har smält bort.

– Det ska bli väldigt spännande att se resultatet, avslutar Niklas. Om vi får ett positivt resultat till våren är tanken att de behandlade plantorna ska planteras på hyggen och så får vi se om sprejens effekt fungerar även då.

Publicerad 2018-12-12