Den 1 augusti 2019 får skogsbranschen en ny kvalitetsklassning av massaved. Med bedömningen prima eller sekunda ska kvalitetsbedömningen bli enklare samtidigt som det blir lättare för skogsägare att förstå vilka kvalitetsaspekter som är viktiga för industrin.

I dag kan en del av massaveden klassas som vrak om den inte håller rätt kvalitet. Med den nya kvalitetsklassningen är det istället hela travens kvalitet som är avgörande för hur mycket du får betalt – inte hur enskilda stockar ser ut. Man kommer att bedöma hela travens kvalitet som prima eller sekunda och skogsägaren får betalt för hela virkesvolymen.

– Den nya klassningen ska göra det lättare för skogsägare förstå hur mätning av massaved går till, samtidigt som det blir tydligare vilken kvalitet på råvaran som är efterfrågad av industrin. Det kommer att bli en ökad tolerans för fel som har mindre betydelse för industrin och skärpta gränser för fel som har stor betydelse för industrin, säger Henrik Sakari som jobbar med prima/sekunda för SCA Skog.

Den nya kvalitetsklassningen börjar gälla den 1 augusti 2019.

 Läs mer på SDCs hemsida om prima/sekunda

Publicerad 2018-12-18