SCA testar fårull för att avskräcka älgar att beta asp och sälg. Genom att prova olika metoder hoppas man kunna minska betesskadorna i skogen.

Varje år orsakar betande älgar skador på växande skog för mångmiljonbelopp. Främst äter de av unga tallar, men de gillar även asp och sälg som är en bristvara i dagens skogar. Nu provar SCA att sätta ut fårull på 48 olika ställen i ett bestånd i Medelpad där man har avverkat gran för att gynna lövträd.

Avskyr fårlukten

Det har visat sig att älgar verkar avsky lukten av får och fårfett. Bland annat har man provat fårull i Örebro län mot älgbete på olvon och ask inom ett åtgärdsprogram där man hjälper asknätfjärilen.

– I det projektet såg man en tydlig ökning av fjärilarna när ask och olvon skyddades från älgbete med tussar av fårull. Och det finns även ett plantskydd vars huvudsakliga beståndsdel är fårfett och som man sprutar på barrträdsplantor. Därför tycker vi att det är värt att prova med fårull i skogen, säger Tomas Rydkvist, SCAs naturvårdsspecialist i Medelpad, och fortsätter:

– Vi har satt fast ulltussar med spoltråd på stakkäppar, trädstammar och på lågor, alltså liggande döda träd, av asp och sälg.

Efterlikna stängsel

En del av stakkäpparna har satts ut där det finns kraftiga uppslag av rotskott av asp för att se om ulltussarna har någon effekt överhuvudtaget. Man hoppas även kunna ta reda på vilket avstånd från ulltussarna som man kan se betesskador.

Andra stakkäppar har satts ut i en stor ring för att efterlikna ett stängsel.
– Om det fungerar, kan vi kanske rädda en större yta genom att sätta stakkäppar i ytterkanten. Vi testar även att göra ”nätkorgar” av hönsnät som har fyllts med fårull för att inte fåglar ska kunna dra ut all ull och använda det till att bygga bon, säger Tomas och avslutar:
– Vi ska sätta ut fler stakkäppar med ull på andra områden där vi redan har stora betesskador för att verkligen se om det hjälper. Vi håller tummarna att det här har en positiv effekt mot älgbetning.

Foto: Tomas Rydkvist

Publicerad 2018-11-28