När Svenska kyrkan skulle avverka i ett naturvårdsklassat bestånd nära ett bostadsområde utanför Sundsvall ville de göra skötselåtgärder som skulle stärka naturvärdena. Med hjälp av SCA skapades en vacker tallskog som gjord för strövtåg för de närboende.

Avverkningsarbetet är nästan färdigt i skogsområdet i Kovland, ett par mil nordväst om Sundsvall. Området, som omfattar ett par hektar, användes förr till skogsbete åt kyrkans djur och här står tallar som är 200-300 år gamla. Men med tiden hade de pampiga tallarna fått allt mer konkurrens av stora granar och underväxt i form av små granar och annan sly.

Mycket nöjd

Jan-Olof Eriksson, stiftsskogsvaktare vid Härnösands stift, hade flera mål med området. Det viktigaste var att bevara de gamla tallarna och han är mycket nöjd med arbetet.
– Det blev jättefint! Jag är verkligen nöjd och det här kommer att bli bra för tallarna, säger han och fortsätter:
– Sådana här gamla tallar är ju inte så vanliga i våra skogar längre, så de är väldigt betydelsefulla sett till naturhänsynen. Nu kan de förhoppningsvis stå kvar i flera hundra år till. Sedan var det viktigt ur ett estetiskt perspektiv att skapa en parkliknande, vacker miljö för de närboende och för de trafikanter som passerar förbi området på väg 86. Därför var det även extra viktigt att undvika körskador på marken.

– Innan vi började avverka röjde vi bort nästan all underväxt för att få ett snyggare resultat, berättar Andreas Kjellman, produktionsledare vid SCA.
– Genom att skapa ett mer öppet landskap där vi gynnar tallskogen genom att avverka alla granar blir detta en strövarvänlig skog dit de boende i området och skolungdomar från den närliggande skolan kan tänka sig gå, säger Sandra Westin, produktionsledare, som hjälpte till med planeringen inför arbetet.

Öppna upp skogen

Jan-Olof hoppas på att få se fler tallar växa upp. Och genom att öppna upp skogen och få in mer solljus kommer fler blommor att trivas liksom fjärilar.
– Naturen kommer att få sköta sig själv här när det gäller föryngringen. Området kommer däremot fortsatt att röjas i framtiden för att inte få upp så många lövträd och på så sätt gynna nya tallar, säger Jan-Olof.

– Området har bra växtkraft så kanske kan det bli en mer skiktad tallskog på sikt, men troligtvis kommer vi istället att få en fin örtrik flora eftersom marken är rik på näringsämnen, säger Sandra. Innan vi började röja såg vi nämligen att det växte många olika växter här, allt ifrån stormhatt till fräken.

Bra dialog

Jan-Olof är mycket nöjd med den hjälp han har fått från SCA
– Vi har haft en väldigt bra dialog och jag har blivit väl uppbackad med råd och hjälp. Bland annat har SCAs naturvårdsspecialist i Medelpad gett en del synpunkter, vilket var bra.

– Det är roligt att kunna hjälpa våra kunder att förverkliga sina bra idéer, säger Sandra och Andreas. Tack vare den kompetens vi har inom SCA kan vi hjälpa till med det mesta, från naturvård till EU-ansökningar för att få bidrag till att praktiskt genomföra avverkningsarbetet. Och Timrålaget som har avverkat har gjort ett jättebra arbete med detaljplaneringen.

Foto: Michael Engman

Publicerad 2018-09-26