Efter att räddningstjänsten släckt en skogsbrand börjar arbetet med eftersläckning. Med eftersläckning menas att bevaka och förhindra att branden flammar upp igen.

Ansvaret för eftersläckning är markägarens. När räddningstjänsten avslutat sin släckinsats så lämnar de vanligtvis råd till markägaren om vilka åtgärder som bör vidtas.

Skogsbranschen har tagit fram ett gemensamt utbildningsmaterial som beskriver hur man bör gå tillväga i eftersläckningsarbetet. Säkerheten är alltid nummer ett, och det är inte riskfritt att vistas i skogsbrandfält. Stor vikt har därför lagts på att beskriva arbetsmiljö och säkerhet.

Utbildningen hittar du på www.skotselskolan.se, klicka på "Till utbildningarna" och välj SCA. Under rubriken "Andra utbildningar" hittar du utbildningen för eftersläckning. Om du är ny användare behöver du först registrera dig som användare. För att få tillgång till utbildningen anger du följande kod: 562628

Publicerad 2018-07-24