Ett fortsatt bra samarbete är en viktig del i att arbetet med bevara och sköta om Jämtkrogens fjärilslandskap. Det var alla inblandade parter eniga om under en uppföljningsträff i området i slutet av juni.

Jämtkrogens fjärilslandskap är ett närmare tre mil långt område längs med E14 mellan Tälje och Bensjö. Den kalkrika marken gör att många örter trivs här och de lockar i sin tur till sig fjärilar. En del arter som lever här är riktigt sällsynta och hotade, som t e x violett guldvinge och trolldruvemätaren.

För att bevara området och sköta om det så att fjärilarna kan fortsätta att leva samarbetar SCA med länsstyrelserna i Jämtland och Västernorrland liksom Trafikverket och Svenska kraftnät. Under träffen deltog flera av parterna liksom representanter för St Olavsleden, som går genom landskapet. Tillsammans vandrade man en bit på leden för att titta på kommande åtgärder och spana efter fjärilar.

– Det var ett bra möte där vi diskuterade hur vi ska fortsätta sköta området. Vi visade vår långsiktiga avverkningsplan där vi tänker avverka luckor under flera år för att skapa soliga gläntor där fjärilarna vill vara. Vi ska även röja och bredda en del stigar, berättar Håkan Blomquist, SCAs naturvårdsspecialist i Jämtland och värd för träffen.

Sköta om vägkanterna

Fjärilarna trivs även i vägkanterna längs E14 och Trafikverket funderar på hur man bäst ska sköta dem för att skydda fjärilarna.

– Vi pratade om vilken tidpunkt som är bäst för att slå vägkanterna, så att inte buskar och annan sly tar över. Vi pratade även om hur vi kan motverka lupiner, som på sikt kan slå ut all annan vegetation. Vi på SCA har också anpassat skötseln av våra skogsbilvägar i området och vi ska bl a göra kanterna bredare och slå dem i rätt tid på sommaren.

Efter att ha spanat efter trollduvemätaren, som dock verkade ha flugit klart för denna sommar, letade man istället efter dess ägg på växten trolldruva. Trollduvemätaren är helt beroende av trolldruvan för att överleva eftersom den lägger sina ägg på bladen. Man lyckades dock bara hitta något enstaka ägg denna gång.

– Kanske är det den torra och varma sommaren som påverkat äggläggningen, funderade fjärilsexperten Bengt Larsson som har inventerat violett guldvinge i området åt länsstyrelserna.

– Jag har nog sett 100 sådana fjärilar här, vilket är jätteroligt. Och vi hittade även några sådana nägg på växten ormrot som bland annat växer i vägdiket.

Gynna blommor och öppna upp

I ett närliggande område trivs den smalsprötade bastardsvärmaren, en vackert rosafärgad fjäril som bara finns på denna plats i hela Norrland.

– Troligen har detta område varit gammal slåtteräng, och varför fjärilen trivs just här vet vi inte. Men här ska vi försöka ta bort en del gräs så vi gynnar blommorna istället och öppna upp mot vägkanten, säger Tomas Rydkvist, SCAs naturvårdsspecialist i Medelpad.

Under mötet pratade man även om behovet av att sätta upp informationstavlor för att visa besökare och vandrare vad fjärilslandskapet är för något och vilka åtgärder man gör här.

– Området är ju spännande och ju mer vi kan berätta om det, desto bättre, det var alla rörande överens om, avslutar Håkan.

 

Läs mer om Jämtkrogens fjärilslandskap på SCAs hemsida >>>

Publicerad 2018-07-04

Håkan Blomqvist, naturvårdsspecialist, SCA Skog. Bild till artikel i SCA Inside om fjärilar.