Äger du skog inom Medelpad och östra Jämtland? Då är det bra att ha extra koll på skogen för att kunna upptäcka eventuella angrepp av granbarkborrar.

De senaste åren har granbarkborrarna härjat ordentligt i granskogarna, som en följd av de omfattande vindfällen som tidigare års stormar förde med sig. Men under 2017 lyckades borrarna inte föröka sig lika mycket och man hittade färre dödade träd jämfört med tidigare år. Det visar en rapport från SLU.

– Det talar för att angreppen kan minska kraftigt i år, säger Magnus Andersson, skötselspecialist vid SCAs skogsvårdsstab. Men man ska inte ropa hej än. Mycket hänger på hur sommaren blir. Varmt och torrt väder gynnar granbarkborrarna som i värsta fall hinner svärma två gånger. Granen vill helst ha svalt och regnigt väder, då kan de bättre stå emot angreppen.

Nya kanter och tidigare angripen skog

Håll extra koll på avverkningsmogen granskog där du har nya kanter mot hyggen och skog där du har haft angrepp tidigare.
– Men granar som redan är döda och torra är ingen fara. Tvärtom, där huserar gärna granbarkborrarnas fiender, säger Magnus.

Följ övervakningen

På Skogsstyrelsens hemsida kan du följa deras övervakning av granbarkborrarnas svärmning.

Koll övervakningsrapporteringen

Medelpad, östra Jämtland och Hälsingland är fortfarande är klassat som ett bekämpningsområde mot granbarkborre av Skogsstyrelsen. Det innebär att kraven på att ta om hand färska vindfällen är högre än normalt (max 3 m3sk per hektar färskt granvirke får lämnas kvar i skogen mot normalt 5 m3sk).

Så känner du igen ett angripet träd

  • Missfärgad trädkrona, under senhösten blir barren bruna.

  • Tårar av kåda längs stammen.

  • Små högar av brunt gnagmjöl på stammen eller vid trädets fot

Behöver du hjälp?

Kontakta din lokala virkesköpare för mer information och rådgivning.

Publicerad 2018-06-19