Att certifiera sitt skogsbruk var en självklarhet för Olle Bååthe och Karin Strömqvist Bååthe, som äger en fastighet ett par mil norr om Strömsund. Vi ser det som ett stöd för att bruka skogen på ett ansvarsfullt sätt, säger Karin.

Skogen har funnits länge i Olles släkt. 1985 gick den över i Olles ägo och när han träffade Karin 1992 blev hon snabbt delaktig i skötseln. Som hållbarhetschef på ett stort företag, och mycket intresserad av hållbarhet i stort, var hon mån om att skogsbruket skulle bedrivas på ett ansvarsfullt sätt. – Jag hade också tankar åt det hållet, men hade inte så mycket kunskap om vad det fanns för möjligheter, så det har varit en intressant resa för mig, berättar Olle.

Tidiga med grön plan

Olle och Karin bor i Stockholm med sina tre söner och sköter skogen på distans, med ett stort engagemang. När det gäller tankar kring naturhänsyn har de ofta legat steget före branschen. Sin första "gröna skogsbruksplan" beställde de 2006 från Skogsvårdsstyrelsen, som det hette på den tiden. – Skogsbruket hade mycket fokus på avkastning på den tiden och det kändes som att de tyckte att vi var ett par konstiga Stockholmare som ställde lite udda krav, säger Karin. – Men nu har det blivit en väldig skillnad inom branschen, både på inställning och kunskap. Och vi vill ge en eloge till SCA för att de också tar in entreprenörer som har den kompetens som vi efterfrågar, kommenterar Olle.

Hjälp att ta ansvar

De valde att gruppcertifiera skogsbruket enligt både FSC® och PEFC™. Därmed lovar de bland annat att avsätta minst fem procent av den produktiva skogsarealen för naturvårdsändamål, lämna död ved och skapa högstubbar vid avverkning. – Men vi ser det inte som att vi behöver avstå något, utan det här är något vi verkligen vill göra, säger Olle. De är övertygade om att fler skogsägare skulle välja att certifiera sig om det fanns mer marknadsföring kring möjligheterna. – Att certifiera skogen betyder inte att man inte får bruka den längre, utan att man brukar den på ett ansvarsfullt sätt och får stöd för det. De allra flesta vill nog bry sig om växter och djur och ha en skog som är trevlig att vistas i – och då är certifiering en bra hjälp på vägen, menar Karin.

Paret har själva valt paraplycertifiering, ett slags gruppcertifiering som är smidigare än att certifiera sig som enskild skogsägare. – Det var ganska enkelt, bara vi hade skaffat skogsbruksplanen som är grunden för hela certifieringen. Det viktigaste är att fundera över vad man har för mål med sitt skogsbruk, så att det kommer med i planen, säger Karin.

De hade också ett möte med SCA och gick igenom checklistan som beskriver vad man behöver uppfylla för krav. – Det var inga konstigheter, utan en intressant genomgång och ett trevligt möte, säger Olle.

Tar mer hänsyn än vad som krävs

Han och Karin väljer dessutom att ta mer hänsyn än vad certifieringen kräver. De har bland annat valt att inrikta sig på ett skogsbruk utan slutavverkningar. – Tidigare har vi gjort en del mindre slutavverkningar, men nu satsar vi mest på att bläda och glänthugga i stället. Förr blädade man ofta på ett sådant sätt att man förstörde skogarna, men nu har metoderna utvecklats. Det gäller att ta ut rätt träd så att man får kvar en livskraftig skog. Vårt mål är att skogen så småningom ska kännas mer som en naturskog, med träd i olika åldrar och ett större inslag av lövträd, säger Olle.

Naturligt med certifierat virke

Och vid kommande blädningar kan de alltså sälja sitt virke som FSC- och PEFC-certifierat. – Det känns väldigt naturligt. När vi själva köper olika produkter ställer vi höga krav och vill gärna att det ska finnas märkningar och certifieringar, så då ska vi självklart kunna bevisa att vårt eget virke kommer från ett ansvarsfullt skogsbruk, avslutar Karin.

Text: Kerstin Olofsson

Publicerad 2018-05-03