Nu har SCAs plantverksamhet NorrPlant startat årets sådd vid Bogrundet och Wifstamons plantskolor utanför Timrå. I år ska vi så knappt 100 miljoner plantor av tall, gran, contortatall och lärk, säger Jörgen Andersson, chef för NorrPlant.

Det går som på löpande band i såddhallen på Bogrundet, som är världens största plantskola. Plantlådorna, som rymmer 67 eller 128 krukor med plantor, fylls med torv och fröna placeras ett och ett i mitten av varje kruka. Allt sker i en automatisk process där fotoceller kontrollerar att varje kruka garanterat innehåller ett frö.

Alla krukor har luftspalter, styrlister och är målade med kopparfärg som ser till att plantornas rötter utvecklas optimalt och inte blir deformerade. Från sådden och ända ut till hygget är plantlådorna placerade i en odlingsram av metall, som rymmer 60 lådor.

– På så sätt är plantorna i tryggt förvar under hela uppväxten och vi behöver aldrig flytta om dem, säger Jörgen.

En miljon frön om dagen

Sådden pågår ända fram till midsommar och som mest sår SCA en miljon frön om dagen vid sina två plantskolor. De plantor som sås tidigt på året förvaras i kyllager fram till april då de flyttas över till växthusen. Plantorna stannar sedan i växthusen i tre till sex veckor innan de får växa klart utomhus på friland.

– En del av de plantor vi odlar i år kommer vi att leverera i slutet av sommaren, men merparten kommer att levereras till skogsägare under 2019. Vi har kunder från Uppsalatrakten i söder och hela vägen till Kiruna i norr, säger Jörgen.

Under årens lopp har SCA odlat och levererat många hundratalsmiljoner plantor till skogsägare.

– Våra plantor har en hög kvalitet med en bra tillväxt, som ger stabila skogar, avslutar Jörgen.

 

Publicerad 2018-01-15

Mer om våra plantor