Läs vårt nya nummer av Din Skog - tidningen som vänder sig till dig som är skogsägare och till andra skogsintresserade.

I Din Skog nummer 3 kan du läsa om hur reglerna kring nyckelbiotoper skapar osäkerhet för skogsägare. Vi besöker en markberedning där grisarna gör jobbet, visar att pellets är bra till mycket och ger dig SCA i siffror. Dessutom får du veta mer om konsten att locka till sig en älg och hälsa på i Kronogården i Lappland. I skogsskolan tar vi grepp om röjning "Greppa skogen" och reder ut varför man ska försäkra sin skog. Allt detta och mycket mer i senaste numret av Din Skog.

Till Din Skog

Publicerad 2017-10-09