40 procent av skogen i Västerbotten ägs av kvinnor. För att få fler kvinnor att intressera sig för skogsbruk och bli mer aktiva arrangerade olika skogliga företag och organisationer en skogsdag i Tomteboskogen Umeå.

Årets tema för träffen var "Mer variation och ökad produktion i skogen". Kvällen arrangerades både för kvinnor som redan äger skog och kvinnor som är intresserade av att jobba, studera, eller bara vistas i skogen.

Tanken med kvällen är att de kvinnor som deltar får möta möta kvinnor som jobbar på olika skogliga företag och organisationer.

Skogskvällen lockade ett 70-tal deltagare och inleddes med lokalproducerade mat och att Carina Jensen, distriktchef på Skogsstyrelsen, hälsade alla välkomna.

Alla deltagare delades sedan in i grupper som togs omhand av varsin stationsguide. Linda Vikström, SCAs virkesköpköpare i Robertsfors, var en av guiderna. Hon lotsade sin grupp genom 12 stationer där de fick lära sig mer om bland annat skogsskötsel, naturvård, skogens sociala värden, hyggesfritt skogsbruk och hur man på olika sätt kan öka produktionen och framtidens skogsprodukter.

– Det var en väldigt lyckad kväll! På SCAs station pratade jag om hur man kan styra skogens utveckling och värde genom en aktiv skogsskötsel med gallring och slutavverkning. Det var en station som intresserade många, berättar Anna Bylund, produktionschef, SCA Skog i Västerbotten.

Skogsträffen för kvinnor är ett samarrangemang mellan Skogsstyrelsen, SCA, Norra, Martinsons, SLU, Länsstyrelsen, Mera Skog, Holmen, Skogforsk, LRF, LRF konsult, och Liljaskolan.

SCA Skog, 22 juni 2017

Publicerad 2017-06-22