SCA har närmare 70 personer i norra Sverige som jobbar med att köpa virke av privata skogsägare och hjälpa dem att sköta sin skog.

– En virkesaffär handlar ofta om mycket pengar och mycket känslor, så det viktigaste i mitt jobb är att få skogsägarna att känna förtroende både för mig och för SCA, säger Magnus Wikman, som är en av SCA Skogs virkesköpare.

Varje år förbrukar SCAs norrlänska industrier mer än 10 miljoner m3 virke. SCAs egna skogar räcker inte för att täcka hela behovet, utan mer än hälften av virket som behövs köps in från privatpersoner som äger skog i norra Sverige och från andra skogsföretag.
SCAs virkesköpare finns utspridda från Sundsvall i söder till Pajala i norr och har ansvar för olika geografiska områden. Magnus har sitt köpområde i Offerdal, nordväst om Östersund.

Förstå kundens förväntningar

– En virkesaffär handlar för det mesta om mycket pengar så för många är det en stor händelse, förklarar Magnus.

Många har dessutom känslomässiga band till sin skog. Skogen har ofta gått i arv och kanske har man lekt där som barn eller tillbringat många jakttimmar på sina marker.

– Det är ett förtroende att få avverka i någons skog och det gäller att göra ett bra jobb. Den viktigaste egenskapen hos en virkesköpare är att vara lyhörd och verkligen lyssna in kundens förväntningar. Det handlar om att skapa långsiktiga relationer, säger Magnus.
För det mesta är det SCA som sköter avverkningen av det virke som köps in. Oftast gör man också upp om att SCA ska utföra markberedning och plantering efteråt. Det är åtgärder som görs något år efter avverkningen, så det tar lång tid från att man skriver ett kontrakt tills att affären är avslutad.

– Ja, det är inte några snabba affärer utan man har kontakt med skogsägaren under en lång tid, säger Magnus.

Han och alla andra som jobbar som virkesköpare åt SCA Skog har en gedigen skoglig kunskap och en viktig del i jobbet är att ge råd till de skogsägare som de gör affärer med.

– Men här gäller det också att vara flexibel. Det gäller att anpassa skogsskötseln efter de mål som var och en har med sin fastighet.

Samtal vid köksbordet

De flesta skogsägare gör bara några få avverkningar under sin livstid, men de som äger mycket skog gör virkesaffärer nästan varje år och Magnus har många kunder som återkommer till honom när det är dags för en ny slutavverkning eller gallring. Men det gäller också att ta kontakt med nya skogsägare.

Om en skogsägare är intresserad av att inleda en diskussion kring en virkesaffär börjar samtalet ofta vid köksbordet hemma hos honom eller henne.

– Vi brukar titta på kartor och diskutera olika möjligheter över en kopp kaffe. Det gäller att ha plåtmage, för det kan bli ganska många kaffekoppar i det här jobbet, konstaterar Magnus.

Sedan är det dags att göra ett besök i skogen och ofta följer skogsägaren med, så att resonemangen kan fortsätta där. Om skogsägaren är intresserad av att avverka gör Magnus en uppskattning av hur mycket virke det gäller och lämnar därefter en prisuppgift. Efter det är det förhoppningsvis dags att komma överens om de sista detaljerna och sedan skriva kontrakt.

Löser både stort och smått

Vi får följa med Magnus till en avverkning där SCA precis håller på att gallra åt skogsägaren Lasse Hamberg.
– Det här ser bra ut, konstaterar Lasse när vi går genom de delar av skogen som redan hunnit gallras.

Sedan berättar han att en granne hört av sig och frågat om de kan ta ner några träd som gränsar till deras tomt. Träden står på Lasses mark, men utanför det område som är tänkt att gallras just nu. Efter ett samtal med skördarföraren har Magnus löst frågan. Han säkerställer också att Lasse ska få ett vedlass hemkört till gårdsplanen när avverkningen är klar.

– Det är otroligt viktigt att lösa sådana här frågor, säger Magnus. Det räcker inte med att göra en bra avverkning i stort, utan man måste erbjuda en bra helhetsservice.

Magnus har jobbat som virkesköpare åt SCA sedan 2011 och trivs utmärkt.

– Det är ett otroligt roligt jobb och det finns inte två dagar som är lika. Och det är alltid härligt när jag har gjort en ny affär och känner att både jag och skogsägaren är nöjda. Det är det som är belöningen i jobbet!

Text: Kerstin Olofsson
Foto: Per-Anders Sjöquist

Publicerad 2017-05-05