Det är viktigt att sköta om sin skog och att både röja och gallra i rätt tid för att skapa bra förutsättningar för framtiden. Det var budskapet på den gallringsträff i Raftälven som SCAs virkesköpare i Föllingetrakten ordnade för 10-15 skogsägare.

– Vi ville visa att det gör skillnad för den som sköter sin skog. Därför bjöd vi in markägare i området som vi tillsammans med gallringsentreprenören HM Skog har utfört gallringar åt. Gallringarna omfattade cirka 3 000 m3fub virke och cirka 60 hektar. Dessutom bjöd vi in skogsägare som står inför att gallra, berättar Magnus Wikman, virkesköpare i Offerdal.

Praktiska exempel och diskussioner

Det blev en lyckad träff med mycket praktiska demonstrationer av gallring och diskussioner.

– Vi visade ett bestånd som både hade röjts och gallrats en första gång och nu var det dags för andra gallringen. Genom att gallra får man ju en första intäkt från sin skog samtidigt som man gynnar beståndets kvalitetsträd. Det ger bra förutsättningar för framtiden, i form av både mer timmer och en lägre avverkningskostnad när det är dags för slutavverkning, säger Magnus.

Stor tillit

HM Skog visade hur de arbetar när de gallrar och förklarade varför de tar bort vissa träd och lämnar kvar andra.

– Många skogsägare är kunniga, medan andra inte kan så mycket. Det kändes som att de verkligen ville veta mer och att de har stor tillit till den kunskap som SCA och våra avverkningslag har, säger Magnus.

Kolbullar och kaffe över öppen eld var också ett välkommet inslag under gallringsträffen.
Och nu blir det fortsatta gallringar i området.

– Ja, det var flera skogsägare som var intresserade av att ta hjälp av oss för att gallra. Det är väldigt roligt, avslutar Magnus.

Publicerad 2017-04-21