Drygt 30 kvinnliga skogsägare besökte Tunadals sågverk för att få lära sig mer om vad det blir av deras grantimmer. Träffen var en del i SCAs satsning att skapa en mötesplats för kvinnor som äger skog i Medelpad.

De senaste 13 åren har SCA investerat 1,3 miljarder i Tunadals sågverk för att få en modern, effektiv och konkurrenskraftigt anläggning. Den sista pusselbiten var den nya såglinjen som invigdes i höstas, och där man tar till vara på virket på bästa sätt för att tillverka produkter som efterfrågas av kunder världen över.

Europas modernaste sågverk

Under träffen berättade sågverkschefen Katarina Levin om arbetet med att göra Tunadal till Europas modernaste sågverk. Sågverket använder enbart granvirke och är stora leverantörer till företag som producerar limträ och andra byggelement, både i Sverige och till Storbritannien, Frankrike, Kina och Japan, som är stora internationella marknader. En annan stor och växande marknad för Tunadal är produkter för trä- och bygghandeln.

Många steg till färdig produkt

Besökarna fick också en guidad tur i sågverket av Magnus Sjödin, produktionsledare i sågverket.
– Vi fick se vad som händer med skogsägarnas grantimmer och en bra inblick i de många steg som krävs från det att det avverkade träden kommer till sågverket tills dess att de har förädlats till olika produkter, berättar Ebba Okfors, en av SCAs virkeköpare i Medelpad.

– Intresset från skogsägarna var stort och det kom bland annat frågor om säkerheten för de anställda, brandrisken på ett sågverk, hur grovt virke man sågar och vilka utmaningar stormen Ivar innebar för några år sedan när det plötsligt fanns väldigt mycket virke på en gång.
– Katarina Levin pratade även om hur betydelsefull den förnyelsebara råvaran är ­– grantimmer från Norrland – för att sågen ska kunna tillverka de träprodukter som kunderna efterfrågar. Det är viktigt att sätta värde på skogen!

Sundsvall den 20 mars 2017

SCA Skog AB
Marknad

Publicerad 2017-03-20