Skogsstyrelsen har beslutat att pausa nyckeltopsinventeringen i nordvästra Sverige. Orsaken är att Skogsstyrelsen har konstaterat att metoden för nyckelbiotopsinventering är svår att tillämpa i området och bedömer att det behövs en paus för att göra det möjligt att utforma ett arbetssätt som fungerar långsiktigt. – SCA kommer inte att göra några förändringar i vårt arbetssätt utan vi fortsätter att göra naturvärdesinventeringar, säger Ola Kårén, skogsvårdschef SCA Skog.

Skogsstyrelsens paus av inventeringen av nyckelbiotoper i nordvästra Sverige berör följande kommuner inom SCAs verksamhetsområde: Kiruna, Gällivare, Jokkmokk, Arjeplog, Sorsele, Storuman, Vilhelmina, Dorotea, Strömsund, Krokom, Åre, Berg och Härjedalen.
Det är Skogsstyrelsen som själva har konstaterat att det är särskilt utmanande att inventera och bedöma nyckelbiotoper i nordvästra Sverige på grund av områdets speciella karaktär. Metoden för nyckelbiotopsinventering är svår att tillämpa och Skogsstyrelsen bedömer att det behövs en paus för att göra det möjligt att forma ett arbetssätt som fungerar långsiktigt.

Förändringarna påverkar inte SCA
SCA kommer i dagsläget inte att göra några förändringar i vårt arbetssätt utan fortsätter att göra naturvärdesinventeringar och avsätta skogar med de högsta naturvärdena, enligt våra rutiner. Kalibrering i naturvärdesbedömning är en viktig del i detta arbete. SCA kommer även under 2017 att anlita Skogsstyrelsen för dessa utbildningar.

– Vi bedriver ett ansvarsfullt skogsbruk och har som mål att alla djur och växter i skogslandskapet ska kunna fortleva. Vi är certifierade enligt FSC® och PEFC™ och tar vårt ansvar inom skogssektorn bland annat genom att inte avverka skogar med de högsta naturvärdena, säger Ola Kårén, , och fortsätter:

– Våra rutiner för naturvärdesbedömning och traktplanering gäller såväl på vår egen skog som för skogar där vi utför åtgärder åt privata skogsägare i de aktuella områdena.

Skogsstyrelsen kommer att fortsätta arbetet med bland annat tillsyn, rådgivning och områdesskydd i nordvästra Sverige under inventeringspausen. De nyckelbiotoper som redan är registrerade kvarstår som registrerade och det görs ingen samlad omprövning av dem.

– Skogsstyrelsens arbete med att forma ett nytt arbetssätt för att identifiera nyckelbiotoper i nordvästra Sverige har redan börjat och där är vi från SCA aktiva i processen, avslutar Ola.

Sundsvall den 23 mars 2017
SCA Skog AB
Information

Publicerad 2017-03-23