Du kan gynna fågellivet genom att mata fåglarna i din skog under vintern. Många fåglar lär sig var det finns föda och återkommer år efter år. Tipset kommer från Lars Sundberg, inventerare vid SCA Skog i Norrbotten.

– Genom att mata fåglar i skogen kan man få se arter som inte trivs i samhällena, som t ex hackspettar och mesar, säger Lars Sundberg, som är en hängiven ornitolog och har matat fåglar i skogen i många år.
– Det är lätt att göra egna matstationer. Jag har bland annat gjort en hållare med galler runt om där jag sätter in talg. Gallret hindrar mård och ekorre att komma åt maten. Man kan också göra en påse av hönsnät för talgen och sätta fast den i ett träd. Även fröautomater går att göra själv.

Använd olika sorters mat

– Det är bra att ha olika sorters mat. Talg, ister och annat fett tycker hackspettar och mesar om. Energirika solrosfrön är en klar favorit för mesar, domherrar och finkar. Är det riktigt kallt ute kan man köpa skalade frön så slipper fåglarna lägga kraft på att hacka sönder dem. Börjar man mata fåglar ute i skogen är det bra att fortsätta hela säsongen, eftersom fåglarna lär sig var det finns mat.
Skogsmatning passar bäst i en äldre, skiktad och lite risig skog som erbjuder skydd för fåglarna när de äter.

– Mata gärna i olika typer av skog. Tofsmesen gillar tallskog medan svartmesen gillar granskog. Talgoxar, domherrar och talltitor trivs i de flesta skogar, men det ska inte vara för öppet där de äter, säger Lars och fortsätter:

– För att göra matningen enkel är det bra om det finnas en plogad väg. Matstället kan gärna vara lätt att nå och ligga ganska nära vägen. Då kan man sitta i bilen och se fåglarna äta utan att störa dem.

Bidrar till att fler fågler överlever

Lars tror att matningen har betydelse för fågellivet.

– Nog har det bidragit till att vissa fåglar har ökat i antal. Ta t ex gråspetten som knappt fanns på 1980- och 90-talet. Nu ökar den! Med gott om mat överlever fler vintern och det finns chans till större kullar på våren. Den som inte äger skog men gärna vill mata fåglar ute i skogen ska alltid prata med markägaren först.

Foto: Lars Sundberg

Sundsvall den 13 januari 2017

SCA Skog AB
Information

Publicerad 2017-01-13