Hur hittar jag igen mina rågångar? Varför står det kvar avkapade träd på hyggena? Hur många brädor blir det av en rejäl gran? Undrar du över det eller något annat som rör skog eller skogsbruk – skicka in din fråga så har du chansen att få svar i tidningen Din Skog.

Till varje nummer av Din Skog kommer vi att välja ut två till tre frågor som SCAs experter inom skogsvård, markjuridik och naturvård m m kommer att svara på. Svaren på de utvalda frågorna kommer även att publiceras här på hemsidan.

Vara anonym
Du behöver inte skriva under din fråga med namn, utan du kan vara anonym i tidningen och på hemsidan om du vill.

Det går bra att skicka med en bild, men den måste vara högupplöst så att den fungerar att trycka i tidningen.

Skicka din fråga till: info.skog@sca.com och märk ditt mejl med "Fråga SCA".

Sundsvall den 16 januari 2016

SCA Skog AB
Marknad

Publicerad 2017-01-18