Sillre såg i trakterna kring Liden i västra Medelpad har anor från 1600-talet. När ägarna Håkan och Evalena Åkesson ville rädda området från att växa igen och försvinna för alltid tog de hjälp av SCAs skogsförvaltning i Medelpad med planering och avverkning.

Sillre såg ligger alldeles intill Indalsälven, nära Liden i Medelpad. Här fanns det mellan 1663 och 1870 en rad olika vattendrivna sågverk som har haft olika intensitet i verksamheten beroende på konjunkturer, efterfrågan och mer eller mindre naturliga katastrofer. Men runt 1870-talet konkurrerades vattensågen ut av ångsågverken och Sillre såg lades ner. De sista som bodde på fastigheten lämnade den på 1950-talet.
Nästan 150 år efter nedläggningen av sågen fick Medelpads skogsförvaltning uppdraget av den nuvarande ägaren Håkan att hugga fram de spår av verksamheten som finns kvar. Håkan hade tidigare varit i kontakt med SCA, framför allt naturvårdsspecialisten Tomas Rydkvist, och de hade tillsammans utformat en plan för att rädda området från att växa igen och försvinna för alltid. Håkan har även varit i kontakt med Skogsstyrelsen för samråd.

– När jag kom in i affären hade det nog varit ett par år med planering, pappershantering och fältbesök för att utföra avverkningen, som bara är en del av det restaureringsarbete som Håkan har planerat, säger Sandra Westin, SCAs virkesköpare.

Märkte ut lämningar av hus

I höstas gjordes en detaljplanering av avverkningen som omfattade cirka 3 hektar. Då märkte man ut de byggnadsgrunder som man hade hittat med hjälp av Brandförsäkringskartan som upprättades 1862. 

– Skicket på grunderna varierar. Vissa grunder syns som fyra hörnstenar, andra är tydliga stensamlingar. Under detaljplaneringen hittade vi även en kolbotten som är rester av en kolmila, och en tjärdal som inte fanns med på brandkartan, säger Sandra.
– Enligt kartan fanns det 29 byggnader på området 1862. I dag finns två byggnader kvar: mangårdsbyggnaden och en mindre bostadsbyggnad. Övriga byggnader kan ha flyttats eller rivits. Jag har frågat äldre personer i bygden, men ingen vet. Kanske står några hus som sommarstugor någonstans, säger Håkan Åkesson som äger fastigheten.

Tillgängligt för besökare

Målet med avverkningen var att byggnadsgrunder skulle rensas från träd och buskar, och att granar skulle huggas bort på resterande ytor. På så sätt kan Håkan själv successivt glesa ur området efter avverkningen och hålla efter sly och buskar med en röjsåg.
– Jag vill att fler ska ha möjlighet att se det kulturhistoriska arv som finns under alla träd och buskar, och göra det mer tillgängligt för besökare, säger Håkan. Jag hoppas kunna stoppa förfallet som pågått sedan 1970-talet, men det är kostsamt så jag och min hustru får se vad som kan göras för att rädda husen.

En häftig plats

Håkans släkt kommer från trakten och sågområdet ligger honom varmt om hjärtat.

– Det är en häftig plats som jag minns från ungdomsåren och när vi hälsade på morbröder och kusiner och jag blev glad när vi fick köpa det 2013. Då frågade många "vad ska du med eländet till?" Men för mig är det bara något som drar. Det är ett bortglömt kulturarv som förtjänar att få bli ett välbesökt utflyktsmål. Vi äger området med byggnaderna och där avverkningen skett medan SCA äger angränsande del av sågverksområdet. Jag hoppas vi kan samarbeta även i framtiden för att utveckla miljön på denna unika och vackra plats.

Kontrast mellan dåtid och nutid

Under mellandagarna var det dags att börja avverka med hjälp av Timrålaget, som är ett av SCAs tre egna maskinlag i Medelpad. Timrålaget har två gula maskiner av märket Ponnsse, en skördare av modellen Scorpion och en helt ny skotare av modellen Elephant.
– Den toppmoderna Elefanten gjorde att kontrasten mellan den epok som Sillre såg representerar och dagens skogsepok, med effektiva maskiner som gör att våra svenska skogar fortfarande har ett ekonomiskt värde på den internationella marknaden, kändes enorm, säger Sandra.

Det är alltid lite av en utmaning att avverka ett sådant här område, där man måste gå varsamt fram för att inte skada lämningar. Vidare var det en brant väg uppför, som skotaren måste köra virket på för att nå bilvägen.

– Området är delvis väldigt brant! När jag märkte gränserna fick jag ibland ta stöd med händerna för att ta mig uppåt. För att kunna fälla de träd som skördare inte kunde nå hade vi därför vår manuella fällare Nils-Göran Viklund som gick med motorsåg. För att bli av med riset lade vi upp de i mindre högar i området så att Håkan kan elda upp dem senare.

Bra samarbete

Sandra har bara lovord för sina kollegors och ägaren Håkans engagemang i arbetet.
– När det blir så här speciella avverkningar krävs det att kommunikationen fungerar mycket bra mellan alla parter, allt från att grunderna var tydligt utmärkta för skördarföraren till att Nils-Göran kunde arbeta tryggt i branter med maskinerna nära inpå sig och att kunden får det känsla som han eftersträvar. Det tycker jag att vi har lyckats med tack vare ett väldigt bra lagarbete.

Håkan är också nöjd efter avverkningen

– Det blev fint och hela processen löpte på bra. Jag hann inte vara med under avverkningen men jag tycker det ser bra ut, inget verkar sönderkört även om det är svårt för föraren att se grunderna när det är snö. Det ska bli spännande att se området när solen når upp över berget lite längre fram i vinter. Då kommer det att synas hur ljuset faller in.

Här kan du se en film om Sillre såg, gjord av Järkvissle Film & media.

Foto: Sandra Westin

Sundsvall den 24 januari 2017

SCA Skog AB
Marknad

Publicerad 2017-01-24