• Lyckat lunchwebbinarium om röjning

  Den 17 juni arrangerade SCA ett lunchwebbinarium för skogsägare med temat ”Röja – vilka stammar tror du på”. Sändningen gjordes från Jämtland och lockade över 100 skogsägare.

  0
 • Nytt fullspäckat nummer av Din Skog

  Nu har Din Skog nummer 2 kommit ut. Vi bjuder på praktiska tips för dig som ska röja själv, en checklista för sommarens skogsbesök och en planteringskoll där du ser vad dina plantor kan drabbas av.

  0
 • SCA startar hyggesfritt samarbete med Skogsstyrelsen

  SCA ska utse försöksområden i Sörgraninge mångfaldspark för ett hyggesfritt skogsbruk. Försöksytorna ingår i ett samarbete mellan SCA och Skogsstyrelsen och ska användas för utbildningar och uppföljningar för att ge mer kunskap om hyggesfria metoder.

  3
 • SCA stöder planteringsutbildning för arbetslösa

  I samarbete med SCA och tre skogsvårdsentreprenörer genomför Beredskapslyftet en planteringsutbildning i för arbetslösa i Östersundsområdet. Målet är att utbilda plantörer som sedan kan söka planteringsjobb hos skogsvårdsföretag.

  2
 • SCA försöksodlar sälg för hotad blomma

  Tall och gran finns det gott om på Bogrundets plantskola, men nu växer det även ett mindre antal sälgsticklingar i laboratoriet. Går allt bra ska sälgarna planteras ut i SCAs mosippeskog i Fåssjödal och hjälpa den sällsynta blomman mosippa.

  9