En skogsbruksplan beskriver hur din skog ser ut och hur den växer. Den ger en nulägesbeskrivning av skogen som helhet samt en detaljerad beskrivning av varje bestånd. Planen innehåller också råd om skötselåtgärder för de kommande tio åren.

Du är nu välkommen till en skogskväll där vi med utgångspunkt i en skogsbruksplan går igenom en fastighet. Vi tittar på olika faser under skogens omloppstid och reder ut skogliga begrepp. Du får se konkreta exempel på skog som är i behov av en åtgärd, till exempel röjning, gallring eller föryngring. Du har också möjlighet att ställa alla frågor du har kopplat till skötsel av din skog.

Plats, datum och tider:
Piteå, onsdag 25 maj kl 16:00-20:00
Skellefteå, onsdag 25 maj kl 16:00-20:00

Kvällens program:
16:00 - Introduktion av skogsbruksplanen och skogens omloppstid
18:00 - Vi bjuder på utemiddag
19:30 - Skogsbruksplan - skogliga åtgärder

Välkommen med din anmälan senst 18 maj.
Antalet platser är begränsat, så vänta inte med din anmälan. 

Anmälan är stängd

Lätt att göra rätt

Med en skogsbruksplan från SCA får din skog de allra bästa förutsättningarna – och du får svar på alla dina frågor. Planen ger dig förslag på åtgärder anpassade efter din skogs förutsättningar. Den är ett bra hjälpmedel för att nå dina mål.

Läs mer om skogsbruksplanen