Redan när du börjar planera för slutavverkning börjar arbetet med att skapa bra förutsättningar för din nya skog. Genom att vidta rätt åtgärder i rätt tid investerar du för framtiden. Våra skogsvårdtjänster omfattar markberedning, plantering och röjning, där vi hjälper dig att lägga grunden till din nya skog med hög tillväxt och bra kvalitet. Det vanligaste är att markbereda en eller två växtsäsonger efter avverkning och plantera säsongen efter det. Röjning sker när skogen är cirka 10 år gammal.

Öka värdet på din skog

När du sköter din skog och gör åtgärder i rätt tid kan du få en frisk skog med bra kvalitet på virket. En värdefull skog ger både värdefullare virke och lägre avverkningskostnader. Den ekonomiska skillnaden mellan en välskött skog och en oskött skog kan bli väldigt stor när det är dags för slutavverkningen.

Du bestämmer

Anlita oss för markberedning, plantering och röjning eller för en enskild åtgärd. Du avgör själv hur mycket du vill ha hjälp med. Prata gärna med din virkesköpare så får du råd.

Vår erfarenhet och kunskap till ditt förfogande

Under årens lopp har vi byggt upp erfarenhet och kunskap om hur vi ska bruka skogen ansvarsfullt och långsiktigt med hänsyn till mark, vatten och luft samt skapa goda förutsättningar för ett rikt djur- och växtliv.

Vi arbetar tillsammans med erfarna skogsvårdsentreprenörersom anpassar skogsvården efter dina önskemål och din skogs förutsättningar. Vi har höga kvalitetskrav och genomför noggranna uppföljningar.

Som Europas största privata skogsägare är vi aktiv inom olika nationella forskningsprojekt som syftar till att förbättra skogsbruket.

När du anlitar oss för att utföra arbete i din skog står vår samlade erfarenhet och kunskap till ditt förfogande.

Kontakta våra virkesköpare

Skogsvinge, Helge Hedlund, Erik Tepsa, laserskanning, skog, skogsägare, virkesköpare, forest, wood purchasers, forest owner, laser scanning, SCA Skog

Hitta din virkesköpare

Låt oss vara ditt bollplank i frågor som rör din skogsfastighet. Vi finns lokalt på många orter - från Sundsvall i söder till Kiruna i norr.

Kontakta virkesköpare