Du bestämmer

Dina mål med ditt skogsägande utgör grunden för vårt uppdrag och de lösningar vi föreslår, både avseende ekonomi och skogsskötsel.

Du väljer själv hur mycket du vill ha hjälp med. Berätta för din virkesköpare om dina önskemål, rådgör om vilken naturhänsyn du vill lämna, om du behöver bygga en väg eller om du funderar över något annat.

En skog som sköter sig själv

Utifrån dina mål hjälper vi till med både planering och skötsel av din skogsfastighet. Det brukar räcka med ett par möten per år där vi går igenom året som varit och planerar nästa år, både skogligt och ekonomiskt.

Du behöver inte lägga ner mycket tid, men har full kontroll över din fastighet och kan känna dig helt trygg med att din skog sköts på det sätt du vill.

Vår erfarenhet och kunskap till ditt förfogande

Under årens lopp har vi byggt upp erfarenhet och kunskap om hur vi ska bruka skogen ansvarsfullt och långsiktigt med hänsyn till mark, vatten och luft samt skapa goda förutsättningar för ett rikt djur- och växtliv.

Vi arbetar tillsammans med erfarna och certifierade entreprenörer som anpassar skötseln efter dina önskemål och din skogs förutsättningar. Vi har höga kvalitetskrav och genomför noggranna uppföljningar.

Som Europas största privata skogsägare är vi aktiv inom olika nationella forskningsprojekt som syftar till att förbättra skogsbruket.

När du anlitar oss för att utföra arbete i din skog står vår samlade erfarenhet och kunskap till ditt förfogande.

Kontakta våra virkesköpare

Skogsvinge, Helge Hedlund, Erik Tepsa, laserskanning, skog, skogsägare, virkesköpare, forest, wood purchasers, forest owner, laser scanning, SCA Skog

Hitta din virkesköpare

Låt oss vara ditt bollplank i frågor som rör din skogsfastighet. Vi finns lokalt på många orter - från Sundsvall i söder till Kiruna i norr.

Kontakta virkesköpare