När skogen har hunnit bli ungefär 10 år brukar det vara dags för en första röjning.

En finare skog med högre kvalitet

Vid röjningen har du stora möjligheter att påverka din framtida skog genom att välja vilka slags träd du vill lämna kvar och vilka du vill röja bort. De stammar du lämnar kvar får bättre tillgång på vatten och näring och det ger dig en framtida skog med högre kvalitet och en bättre ekonomi när det är dags att gallra.

När du röjer får också en vackrare skog, bättre sikt och lättare att dig fram i skogen.

Bättre lönsamhet vid gallring

Att röja minskar kostnaderna vid gallring men det gäller att röja i tid. För varje år som går efter den optimala tidpunkten för röjning fördyras kommande gallring.

Vår erfarenhet och kunskap till ditt förfogande

Under årens lopp har vi byggt upp erfarenhet och kunskap om hur vi ska bruka skogen ansvarsfullt och långsiktigt med hänsyn till mark, vatten och luft samt skapa goda förutsättningar för ett rikt djur- och växtliv.

Vi arbetar tillsammans med erfarna och certifierade entreprenörer som anpassar röjningen efter dina önskemål och din skogs förutsättningar. Vi har höga kvalitetskrav och genomför noggranna uppföljningar.

Som Europas största privata skogsägare är vi aktiv inom olika nationella forskningsprojekt som syftar till att förbättra skogsbruket.

När du anlitar oss för att utföra arbete i din skog står vår samlade erfarenhet och kunskap till ditt förfogande.

Kontakta våra virkesköpare