Ett till två år efter avverkning är det dags att förbereda marken där din nya skog ska växa. Det vanligaste är att markbereda året innan det är dags att plantera.

Trygg framtid för din nya skog

Med markberedning får plantorna bättre möjligheter att växa. De får snabbare utveckling av rotsystemet, bättre tillgång till näringsämnen och vatten och mindre konkurrens av gräs och annan vegetation. Vi rekommenderar markberedning vid föryngring, oavsett om du väljer plantering, fröträd eller sådd.

Spara pengar

Med markberedning minimeras risken för kostsamma återplanteringar eftersom att markberedningen leder till att plantorna löper mindre risk att drabbas av insektsangrepp av t ex snytbaggar. Dessutom underlättar markberedning kommande plantering.

Vår erfarenhet och kunskap till ditt förfogande

Under årens lopp har vi byggt upp erfarenhet och kunskap om hur vi ska bruka skogen ansvarsfullt och långsiktigt med hänsyn till mark, vatten och luft samt skapa goda förutsättningar för ett rikt djur- och växtliv.

Vi arbetar tillsammans med erfarna skogsvårdsentreprenörer som anpassar markberedningen efter dina önskemål och din skogs förutsättningar. Vi har höga kvalitetskrav och genomför noggranna uppföljningar.

Som Europas största privata skogsägare är vi aktiv inom olika nationella forskningsprojekt som syftar till att förbättra skogsbruket.

När du anlitar oss för att utföra arbete i din skog står vår samlade erfarenhet och kunskap till ditt förfogande.

Kontakta våra virkesköpare