En lönsam åtgärd

Skogsgödsling ger en bra tillväxtökning och är en av de mest lönsamma åtgärderna som du kan göra på kort sikt. Ofta är det optimalt att gödsla efter första gallringen och sedan gödsla en gång till ungefär 10 år innan slutavverkning.

För att gödslingen ska vara lönsamt måste din skog uppfylla ett antal baskrav. Kontakta din virkesköpare så får du råd om vad som passar bäst för din skog.

Vår erfarenhet och kunskap till ditt förfogande

Vi har gödslat vår egen skog sedan 1962. Under årens lopp har vi byggt upp erfarenhet och kunskap om hur vi ska bruka skogen ansvarsfullt och långsiktigt med hänsyn till mark, vatten och luft samt skapa goda förutsättningar för ett rikt djur- och växtliv.

Som Europas största privata skogsägare är vi aktiv inom olika nationella forskningsprojekt som syftar till att förbättra skogsbruket.

När du anlitar oss för att utföra arbete i din skog står vår samlade erfarenhet och kunskap till ditt förfogande.

Kontakta våra virkesköpare