När skogen är mellan 80 och 120 år är det dags att slutavverka – och du får den största intäkten från din skog. Det är nu du planerar för hur nästa generation skog ska se ut.

Du bestämmer

Berätta för din virkesköpare om dina önskemål. Kanske vill du att avverkningen ska ge dig ett visst belopp samtidigt som du vill bevara en stig eller ett träd som betyder något särskilt för dig. Rådgör med din virkesköpare om vilken naturhänsyn du ska lämna, om du behöver bygga en väg eller vilken årstid som är mest lämplig. Att bygga väg eller avverka på barmark kan ge mer pengar i plånboken.

Vi ansvarar för hela kedjan

Från det att du skrivit kontrakt ansvarar vi för hela kedjan, från avverkningstillfället tills dess att virket är levererat och inmätt vid en industri eller virkesterminal och du har fått din ersättning.

Om din slutavverkning är större än 0,5 hektar och därmed kräver en avverkningsanmälan så sköter vi även om det.

Vår erfarenhet och kunskap till ditt förfogande

Under årens lopp har vi byggt upp erfarenhet och kunskap om hur vi ska bruka skogen ansvarsfullt och långsiktigt med hänsyn till mark, vatten och luft samt skapa goda förutsättningar för ett rikt djur- och växtliv.

Vi arbetar tillsammans med erfarna och certifierade avverkningslag som anpassar avverkningen efter dina önskemål och din skogs förutsättningar. Vi har höga kvalitetskrav och genomför noggranna uppföljningar.

Som Europas största privata skogsägare är vi aktiv inom olika nationella forskningsprojekt som syftar till att förbättra skogsbruket.

När du anlitar oss för att utföra arbete i din skog står vår samlade erfarenhet och kunskap till ditt förfogande.

Kontakta våra virkesköpare

Handshake. Handslag

Virkesprislistor

Vill du sälja virke? Ta del av våra virkesprislistor för avverkningsuppdrag och leveransvirke.

Till prislistorna
Skogsvinge, Helge Hedlund, Erik Tepsa, laserskanning, skog, skogsägare, virkesköpare, forest, wood purchasers, forest owner, laser scanning, SCA Skog

Hitta din virkesköpare

Låt oss vara ditt bollplank i frågor som rör din skogsfastighet. Vi finns lokalt på många orter - från Sundsvall i söder till Kiruna i norr.

Kontakta virkesköpare