För dig som själv vill avverka din skog och leverera så kallat leveransvirke finns det viktiga saker att tänka på både före och under avverkningsarbetet.

Kontakta din virkesköpare

Börja med att kontakta din virkesköpare och gör upp om ett kontrakt på leveransvirke. Virkesköparen ger dig sedan information om de kvalitetskrav vi ställer och instruktioner om hur virket ska tillredas, till exempel i fråga om längder och dimensioner.

Innan du börjar avverka

 • Granska trädet före fällning och bedöm kvalitet, krök, bulor, kvistar och skador.
 • Fäll trädet och tänk på stubbhöjd och fällsprickor.
 • Granska rotskäret och bedöm röta, tjur, sprickor och fällkam.
 • Aptera stammen efter prislistans önskemål på längderna.

Apteringsinstruktion rotben

Klaven hålls parallellt med stockens längdaxel. Stock med rotben större än 15 cm får inte ingå i sortimentet.

Fällkam och ojämnhet

Fällkam eller annan ojämnhet i stockändarna behandlas med 3 decimeters kortning om deras längd är 5 cm eller mer. Storleken av fällkam eller annan ojämnhet i stockända mäts som dess höjd över fällskäret/kapsnittet och parallellt med stockens längdaxel.

Fällkam i stocks rotända

Ojämnhet i kapsnitt "mellan" två stockar.

Lägga upp virke vid väg

Tänk på detta vid uppläggning av virke längs skogsbilvägar:

 • En virkesbil med släp måste ha tillgång till en vändplan med minst 13 meters radie.
 • Undvik att lägga virke intill vändplanen.
 • Tänk på lutningen vid placeringen av avläggsplatsen. Lägg i huvudsak virkesvältan så att bilen står på plan mark på lastningsplatsen.
 • Gör separata vältor för olika sortiment och försök få så få vältor som möjligt.
 • Vältorna får inte vara högre än 4,5 meter över vägbanan.
 • Håll vältorna fria från avverkningsrester samt stenar, grus, plastband och annat skräp.
 • Vältorna ska kunna hämtas oberoende av varandra.
 • Var uppmärksam om det finns elledningar i närheten av avläggsplatsen. Finns det högspänningsledningar i närheten ska ledningägaren kontaktas för att se om det är möjligt att stänga av strömmen under pågående arbete.

Instruktion för virkesupplag vid väg

Instruktionen "Upplag av virke och skogsbränsle vid allmän och enskild väg" är utarbetad av skogsbruket, Skogforsk och Trafikverket i samråd med Riksförbundet enskilda vägar. Här får du veta mer om hur du ska placera och lägga upp virke vid väg så att det både är trafiksäkert och praktiskt för hanteringen av virket.

Upplag av virke och skogsbränsle vid allmän och enskild väg

Märkning av virke

Använd röd färg vid märkning av leveransvirke.