SCA har åtta virkesterminaler i norra Sverige: Töva, Bensjö, Östavall, Gimånäs, Krokom, Hoting, Lycksele och Murjek. Här är de allmänna ordnings- och säkerhetsföreskrifter som gäller vid SCAs terminaler. Du hittar också kontaktuppgifter till varje virkesterminal.

Nedanstående säkerhetsinformation och ordningsföreskrifter har till syfte att skapa säkra arbetsförhållanden. Det är allas skyldighet att känna till och efterleva säkerhetsreglarna.

Trafik och transporter inom terminalområden

 • Obehörig biltrafik inom terminal området är förbjuden.
 • Undantag kan göras för frakt av nödvändig utrustning.
 • Privata fordon ska parkeras på anvisade parkeringsplatser.
 • Högsta tillåtna hastighet inom terminal- och industriområdet är 20 km/h.
 • Varselkläder klass 2 och hjälm ska alltid användas av alla vid vistelse utanför fordon.
 • Truckförare vägrar lossning/lastning från timmerbil om chauffören saknar hjälm och varselkläder.
 • På grund av truck- och lastmaskiner ska stor försiktighet vid lastning/lossning iakttas av alla som uppehåller sig inom industriområdet.
 • Generellt gäller att framfört eller uppställt fordon inte får hindra eller äventyra annan verksamhet.
 • Personaltransporter får ej ske i skopor på lastmaskiner eller på truckgafflar.

Vid lastning och lossning

 • Kättingar ska tas på och av på angiven plats.
 • Kommunikation ska finnas mellan lastbil och ev. truckförare.
 • Din skyldighet är att veta hur eventuell köbildning ska hanteras.
 • Eventuellt material som finns på skärmar eller balkar ska städas bort på anvisad plats.
 • Om föraren ej sitter i hytten ska han/hon från säker plats ha ögonkontakt med den som lossar/lastar.
 • Vid lastning av järnvägsvagn gäller järnvägsoperatörens lastningsföreskrifter.


Kontakter virkesterminaler

Här finns namn och telefonnummer till våra kontaktpersoner på respektive virkesterminal och kontaktuppgifter till ansvarig person på SCA Skog. Kontaktpersonen på respektive terminal är också samordningsansvarig för arbetsmiljön inom terminalen.

Töva virkesterminal

Kontaktperson på terminalen: Fredrik Antonsson, tel 070-360 68 74.
Kontaktperson för SCA Skog: Jennie Hedenqvist, tel 070-223 59 07

Östavall virkesterminal

Kontaktperson på terminalen: Christer Lövgren, tel 070-607 87 95
Kontaktperson för SCA Skog: Martin Sundberg, tel 070-528 05 11

Bensjö virkesterminal

Kontaktperson på terminalen: Christer Lövgren, tel 070-607 87 95
Kontaktperson för SCA Skog: Martin Sundberg, tel 070-528 05 11

Krokom virkesterminal

Kontaktperson på terminalen: Börje Larsson, 070-377 78 18

Kontaktperson för SCA Skog: Martin Sundberg, tel 070-528 05 11

Hoting virkesterminal

Kontaktperson på terminalen: Hans Pettersson, tel 070-668 50 55
Kontaktperson för SCA Skog: Martin Sundberg, tel 070-528 05 11

Lycksele virkesterminal

Kontaktperson på terminalen: Per-Axel Eriksson, tel 070-585 18 12
Kontaktperson för SCA Skog: Lars Eklund, tel 070-655 28 16

Gimonäs virkesterminal

Kontaktperson på terminalen: Göran Grundberg, tel 070-604 38 61
Kontaktperson för SCA Skog: Lars Eklund, tel 070-655 28 16

Murjek virkesterminal

Kontaktperson på terminalen: Patrik Wikström, tel 070-643 35 15
Kontaktperson för SCA Skog: Mattias Mörtberg, tel 070-174 05 50