Uzņēmums SCA Mežs Latvija SIA ir dibināts 2000. gadā. Tā pamatnodarbošanās ir papīrmalkas iepirkšana un pārdošana galvenokārt saviem mātes uzņēmumiem Zviedrijā.

SCA Mežs Latvija SIA atbalsta vidi saudzējošu mežsaimniecību. Mēs esam ieguvuši FSC (Forest Stewardship Council) jeb Mežu uzraudzības padomes un PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) jeb Meža sertifikācijas shēmu novērtēšanas programmas piegādes ķēdes sertifikātus, bet mūsu videi draudzīgo pārvaldības sistēmu apliecina ISO 14001:2004 sertifikāts (CH09/0875.00).
Mēs aktīvi piedalāmies Latvijas uzņēmējdarbības vidē un esam Latvijas–Zviedrijas Tirdzniecības kameras biedri.

Par SCA grupu

SCA tika dibināta 1929. gadā un gadu gaitā ir izaugusi no mežstrādniecības uzņēmuma par koksnes, higiēnas un papīra izstrādājumu ražotāju.

Pazīstamu zīmolu produkti tiek pārdoti apmēram 100 valstīs visā pasaulē. SCA ir Eiropā lielākais privātā meža īpašnieks, kurš lielu uzsvaru liek uz mežus saudzējošu mežsaimniecību.

2013. gada beigās SCA grupas uzņēmumos strādāja apmēram 44 000 darbinieku, un kopējais apgrozījums bija 10,7 miljardi eiro.

Grupas galvenais birojs atrodas Stokholmā, Zviedrijā. Uzņēmuma akcijas ir iekļautas Stokholmas biržas „NASDAQ OMX" sarakstā.

Ilgtspējības ietekme

SCA darbība nodrošina lieliskas vērtības cilvēkiem un dabai – vērtības, kas sniedz labumu gan mūsu klientiem un darbiniekiem, gan akcionāriem, videi un sabiedrībai.

Augstākā līmeņa ilgtspējība mūsu darbā ir ārkārtīgi svarīga, lai mūsu uzņēmums varētu gūt panākumus. Izvirzot jaunus mērķus, mēs arvien no jauna pārskatām savas ambīcijas attiecībā uz ilgtspējību. Ja ambīcijas atspoguļo mūsu ilgtermiņa vīziju, tad mērķi ir konkrēti un izmērāmi un kalpo par atskaites punktiem ceļā uz mūsu ambīciju sasniegšanu. Esmu lepns, ka varu dalīties šajos mērķos un ambīcijās ar jums un ka mēs varam parādīt, kā mūsu darbība ietekmē cilvēku ikdienas dzīvi un dabas labklājību. Mēs to saucam par SCA ILGSTPĒJĪGAS DARBĪBAS EFEKTU.

Uzvedības kodekss

SCA uzvedības kodekss palīdz īstenot SCA vērtības ikdienas darbā, kā arī nodrošina to, ka uzņēmuma darbība atbilst starptautiskajiem uzņēmējdarbības standartiem.

Uzvedības kodekss tika pieņemts 2004. gadā un balstās uz SCA pamatvērtībām – godīgumu, kompetenci un atbildību. Kodekss ir izstrādāts saskaņā ar ANO Vispārējo cilvēktiesību deklarāciju, Starptautiskās Darba organizācijas galvenajām konvencijām un ESAO (Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas) vadlīnijām multinacionālajiem uzņēmumiem. Kodekss sniedz vadlīnijas darbiniekiem biznesa lēmumu pieņemšanā, kā arī ētisku dilemmu gadījumā. Kodekss sniedz norādījumus SCA un tās darbiniekiem veselības un drošības, cilvēktiesību, biznesa ētikas, darbinieku attiecību un vides attīstības jomā.

Vides politika

Mūsu mērķis ir iepirkt kokus, kas nāk no saudzīgi apstrādātiem mežiem. Iepērkot koku, mēs dodam priekšroku FSC® (Forest Stewardship Council®) vai PEFC™ (Programme for the Endorsement of Forest Certification) sertificētai koksnei. SCA Mežs Latvija SIA ir saņēmusi FSC un PEFC piegādes ķēdes sertifikātus, kā arī ISO 14001:2004 vides vadības sertifikātu (CH09/0875.00).

FSC sertifikāts nozīmē to, ka mēs atbilstam Mežu uzraudzības padomes vadlīnijām par atbildīgu mežsaimniecību. Sistēmā ietilpst sociālie, vides un saimnieciskie mežsaimniecības aspekti. Sertificēto koksni var izmantot FSC sertificētu produktu ražošanai.

PEFC sertifikāts apliecina to, ka mēs atbilstam PEFC standartam par atbildīgu un ilgtspējīgu darbību meža apsaimniekošanā. Zviedrijas PEFC sistēmā ietilpst trīs aspekti: vides standarts, sociālais standarts un meža apsaimniekošanas standarts.

Mūsu vadībai ir piešķirts ISO 14001:2004 sertifikāts. Šis standarts palīdz mums sistemātiski strādāt ar vidi un pakāpeniski samazināt negatīvo ietekmi uz to.

Meža īpašniekam

Izvēle par labu SCA ir vienkārša un droša. Mūsu darba metode koncentrējas uz kvalitāti un jums – meža īpašniekiem. Veidojot savus pakalpojumus, mēs ņemam vērā jūsu vajadzības.

Meža materiālu iegāde

Mēs iepērkam:

 • bērza papīrmalku;
 • svaigu egles papīrmalku;
 • skujkoku papīrmalku;
 • apses papīrmalku;
 • egles baļķus;
 • celulozes šķeldu.

Kvalitātes prasības koksnei

Bērza papīrmalka

Diametrs: min. 6 cm zem mizas, maks. 60 cm zem mizas.

Garums: 3 metri. Pieļaujama novirze +/– 30 cm. Mērījums tiek noapaļots uz tuvāko mazāko skaitli.

Kvalitāte:

 • bērzs bez citu koku sugu piejaukuma;
 • papīrmalkai jābūt atzarotai līdz ar virsmu, pieļaujot atsevišķas zaru pamatnes līdz 10 cm, kas netraucē mizošanu;
 • līkumainība: pieļaujams maks. 10% no garuma. Katram atsevišķam nogrieznim jāietilpst iedomātā cilindrā ar diametru 70 cm;
 • papīrmalkai jābūt sagatavotai no augošiem kokiem, sauskaltuši koki netiek pieļauti;
 • iepērkam tikai svaigi sagatavotu papīrmalku;
 • trupe pieļaujama līdz 1/2 no nogriežņa gala diametra. Tomēr, ja kopējais trupes laukums kravā pārsniedz 10% no gala laukuma, krava var tikt izbrāķēta;
 • glabāšanas trupe netiek pieļauta;
 • krava nedrīkst saturēt: degušus kokus, ugunsgrēka bojātu koksni, plastmasas vai metāla priekšmetus, akmeņus un cita veida piesārņojumu.

 

Skujkoka papīrmalka

Diametrs: min. 6 cm zem mizas, maks. 60 cm zem mizas.

Garums: 3 metri. Pieļaujama novirze +/– 30 cm. Mērījums tiek noapaļots uz tuvāko mazāko skaitli.

Kvalitāte:

 • egle un priede brīvā maisījumā (pieļaujama arī lapegle) bez citu koku sugu piejaukuma;
 • papīrmalkai jābūt atzarotai līdz ar virsmu, pieļaujot atsevišķas zaru pamatnes līdz 5 cm, kas netraucē mizošanu;
 • līkumainība: pieļaujams maks. 10% no garuma. Katram atsevišķam nogrieznim jāietilpst iedomātā cilindrā ar diametru 70 cm;
 • papīrmalkai jābūt sagatavotai no augošiem kokiem, sauskaltuši koki netiek pieļauti;
 • iepērkam tikai svaigi sagatavotu papīrmalku;
 • trupe pieļaujama līdz 1/2 no nogriežņa gala diametra. Tomēr, ja kopējais trupes laukums kravā pārsniedz 10% no gala laukuma, krava var tikt izbrāķēta;- glabāšanas trupe netiek pieļauta;
 • krava nedrīkst saturēt: degušus kokus, ugunsgrēka bojātu koksni, plastmasas vai metāla priekšmetus, akmeņus un cita veida piesārņojumu.

Apses papīrmalka

Diametrs: min. 8 cm zem mizas, maks. 50 cm zem mizas.

Garums: 3 metri. Pieļaujama novirze +/– 30 cm. Mērījums tiek noapaļots uz tuvāko mazāko skaitli.

Kvalitāte:

 • apse bez citu koku sugu piejaukuma;
 • papīrmalkai jābūt atzarotai līdz ar virsmu, pieļaujot atsevišķas zaru pamatnes līdz 5 cm, kas netraucē mizošanu;
 • līkumainība: pieļaujams maks. 10 % no garuma. Katram atsevišķam nogrieznim jāietilpst iedomātā cilindrā ar diametru 70 cm;
 • kokmateriāliem jābūt gatavotiem no augošiem kokiem, sauskaltuši koki netiek pieļauti;
 • iepērkam tikai svaigi sagatavotu papīrmalku;
 • trupe pieļaujama līdz 1/2 no nogriežņa gala diametra. Tomēr, ja kopējais trupes laukums kravā pārsniedz 10% no gala laukuma, krava var tikt izbrāķēta;
 • glabāšanas trupe netiek pieļauta;
 • krava nedrīkst saturēt: degušus kokus, ugunsgrēka bojātu koksni, plastmasas vai metāla priekšmetus, akmeņus un cita veida piesārņojumu.

Pārdošanas dokumenti

Piegādājot kokmateriālus, nepieciešami šādi pavaddokumenti:

 • pavadzīme, kas noformēta atbilstoši Latvijas likumdošanas prasībām;
 • ciršanas apliecinājuma vai cita kokmateriālu izcelsmi apliecinoša dokumenta kopija, kokmateriālu ieguves vietas un likumīguma apliecināšanai;
 • attiecībā uz FSC, FSC Kontrolēto koksni vai PEFC sertificētiem materiāliem lūdzam veikt attiecīgu atzīmi arī pavaddokumentos.

Cena

 • Iepirkuma cena ir mainīga un atkarīga no konkrētā brīža situācijas kokmateriālu tirgū.
 • Lai iegūtu precīzu informāciju, lūdzu, sazinieties ar termināla vadītāju Ilzi Naudišu pa tālr. 29217830.

Samaksa par koku

 • 1–2 reizes nedēļā, balstoties uz ienākušā materiāla kravas pavadzīmēm, tiek sastādīts meža materiāla atsavināšanas līgums–rēķins.
 • Apmaksas termiņš ir 7 dienas.

Atrašanās vieta

 • Skultes Kokosta, Zvejniekciems, Saulkrastu novads.

Kontaktinformācija

Kontaktinformācija Latvija