Normalt kan våra skogsbilvägar som är öppna för trafik nyttjas av jägare, fiskare, bärplockare och andra som vill röra sig ute i skogen.

I vissa fall kan det dock förekomma vissa inskränkningar i öppethållandet av våra skogsbilvägar. Till exempel i samband med tjällossningen, höstregn eller om det pågår skogsbruksarbete längs vägen. Likaså kan vägar till områden med störningskänslig flora och fauna hållas stängda.

Tänk på detta när du färdas på våra vägar

  • Parkera din bil efter skogsbilvägarna på ett sådant sätt att övrig trafik inte hindras.
  • Använd parkeringsfickor och naturliga parkeringsmöjligheter.
  • Snöskoteråkning är generellt förbjuden på SCAs skogsbilvägar, eftersom det är mycket dyrt att ploga upp vägar där skotertrafik skett. I övrigt gäller terrängkörningslagen.

Kontakta våra lokala företrädare om du har frågor om öppethållande av vägar och snöplogning med mera.