Allemansrätten är en förmån

Allemansrätten är inskriven i en av Sveriges fyra grundlagar (2 kap.15 § regeringsformen). Allemansrätten är ingen lag och det finns heller ingen lag som exakt definierar den. Däremot omges allemansrätten av lagar som sätter gränser för vad som är tillåtet. Det är en förmån som inte finns i många andra länder.

Allemansrätten kräver ansvar och gott omdöme och huvudregeln är att du inte får orsaka skada eller göra intrång på markägarens rätt till hemfrid. Du får inte heller skada natur och djurliv och du måste visa hänsyn mot markägare och andra människor ute i naturen.