Jakt har en viktig roll i skötseln av våra skogar. Ansvarsfull jakt behövs för att undvika skogsskador och för att gynna den biologiska mångfalden. Vi upplåter varje år jakt åt tusentals jägare. I våra skogar finns också gott om fiskevatten.

Läs om jakt och fiske och vad som gäller på våra marker, samt hur vi arbetar med vilt- och faunavård och vad som gäller för att färdas på våra skogsbilvägar.