Inspirationskväll för kvinnor som äger skog

Är du kvinna och äger skog i norra Sverige? Då är du välkommen till vår inspirationskväll i Stockholm torsdag 25 april. Under kvällen delar bland annat skogsägaren Maria med sig av inspiration och erfarenheter kring sitt skogsägande, och du får även ta del av en omvärldsspaning från Viktoria Lindstrand Munkby, marknads- och försäljningsdirektör på SCA Skog.

Vad händer i omvärlden som påverkar mitt skogsägande? Hur kan jag påverka värdet och tillväxten i min skog? Vad menas med ett klimatanpassat skogsbruk? Frågorna hos dig som skogsägare kan vara många, men vi vill att det ska det ska kännas enkelt, tryggt och roligt att äga skog.

Därför bjuder vi in dig till en träff i Stockholm där du ges möjlighet att lära dig mer och utveckla ditt skogsägande. Efter programpunkterna bjuder vi på mingel med enklare förtäring där du kan träffa andra skogsägare, samt oss från SCA Skog och NorrPlant.

Du har även möjlighet att boka in kostnadsfri rådgivning med din virkesköpare på plats.

Datum och plats

Program

Föreläsningar kl 18:00-19:30, följt av mingel och enklare förtäring. 

Goda framtidsutsikter för dig som skogsägare
Viktoria Lindstrand Munkby, marknads- och försäljningschef, SCA Skog
– Efterfrågan på hållbara produkter som bidrar i omställningen till ett fossilfritt samhälle ökar. Trä och andra fiberbaserade produkter kan exempelvis ersätta stål, betong och plast. Som skogsägare är du en viktig pusselbit för att bidra till omställningen.

Åtgärder som höjer värdet på din skog
Elin Janum, områdeschef, SCA Skog & Anders Johnsson, virkesköpare, SCA Skog
– Att äga skog ska vara enkelt och tryggt, men det kan vara utmanande att veta vilka åtgärder som bör prioriteras. Här går vi igenom åtgärderna som höjer värdet på din skog och delar med oss av våra bästa tips för att underlätta ditt skogsägande.

Nyttan med ett klimatanpassat skogsbruk
Ola Kårén, skoglig specialist och chef verksamhetsutveckling inom skog & skötsel, SCA Skog
– Genom ett aktivt skogsbruk, där vi tar hänsyn till naturvärden och förebygger skador, kan vi också skapa ett klimatanpassat skogsbruk. Även EU har en betydande påverkan på hur vi kan bruka våra skogar i Sverige idag och i framtiden – vi redogör för vad som är aktuellt i debatten.

Hur ett aktivt skogsägande kan ge så mycket glädje och goda resultat
Maria Westrin Wernström, skogsägare
- Skogsägaren Maria berättar om sitt aktiva skogsägande, och vad det inneburit för henne genom åren. Hon delar med sig av sina erfarenheter kring hur hon lyckas med sitt skogsägande och samtidigt haft kul på vägen.