Skogsgödsling är en mycket snabb och lönsam åtgärd för att öka tillväxten och värdet på din skog. Nu har du som är skogsägare möjlighet att få din skog gödslad under sommaren 2018. Kom på vår träff så får du veta mer.

På informationsträffen berättar vi om vad det innebär att gödsla i din skog och vilka bestånd som lämpar sig för åtgärden. Vi visar räkneexempel på vad du kan tjäna genom att investera i gödsling. Vi bjuder på lättare tilltugg.

Du som deltar på träffen och anmäler ditt intresse på plats får rabatt på gödsling.

Tid och plats: Onsdag 24 januari, kl 18:30-20:00 på Melanders Bystuga, Parteboda 158, Ånge.

Anmälan: Senast den 18 januari via tel 060-19 34 70 eller epost: medelpad.skog@sca.com

Om du inte har möjlighet att delta, men är intresserad av att gödsla till sommaren, kontakta din lokala virkesköpare.

Varmt välkommen!